Tartu õppekäik 2020

Kolmandal veebruaril viibis kogu Tallinna Reaalkooli gümnaasium Tartus õppepäeval. Seda seetõttu, et eelmisel päeval oli just möödunud 100 aastat Tartu rahu sõlmimisest. See õppekäik oli ühtlasi ka viimane Tallinna Reaalkooli poolt Eesti Vabariik (EV) 100 raames korraldatud üritus. Reisi tulemusena suurenes õpilaste teadlikkus Tartu rahu sõlmimisest, Tartu ajaloost ja Eesti vabadussõja lõpu perioodist ning täiustusid nende teadmised Eesti esimesest põhiseadusest. 

Õppepäeva tegevuste hulka kuulusid mitmed rikastavad külastused. Eesti Üliõpilaste Seltsi majas tutvustas EÜSi esimees Kerdo Kristjan Tamm külalistele seltsi ajalugu ja selle hoonet. Tartu Linnamuuseumi visiidil said õpilased ülevaate linna ajaloost alates muinasajast kuni Tartu rahuni. Tartu Ülikoolis tehti külalistele tuur ning tutvustati ülikooli pööningul olevaid kartsereid. Külastati Tartu Ülikooli kunstimuuseumit, kus oli võimalik vaadelda antiikkunsti. Jaan Poska Gümnaasiumis võõrustas Tallinna Reaalkooli õpilasi selle kooli õpilasesindus, kes tegid ringkäigu koolimajas ning näitasid muuseumist kohale toodud lauda, millel kirjutati alla Tartu rahulepingule. Toomemäel asuvas Tartu Ülikooli muuseumis olev näitus andis põhjaliku ülevaate üliõpilaste elust läbi sajandite ning Tartu Ülikooli ajaloost alates loomisest kuni tänaseni. Samuti tutvustati Tartu Ülikooli aulas eelmainitu ajalugu. Õpilastel oli võimalus tutvuda Tartu linnaga ning käia vaatamas Julius Kuperjanovi hauda Raadi kalmistul. Koostöös Hugo Treffneri Gümnaasiumiga pakuti õpilastele võimalust einestada. 

Pärastlõunal koguneti Tartu Ülikooli aulasse, mis on üks hiilgavamaid klassitsistliku arhitektuuri näiteid terves Eestis. Kõik aulat ehtivad 28 joonia stiilis sammast on puidust ning seest õõnsad, mis koos teiste puidust detailidega tagab saalis võrratu akustika. Sai nautida 1883. aastal poeglaste erakoolina rajatud Hugo Treffneri Gümnaasiumi 136. sünnipäevaks valminud etendust “Tartu Vaim” ja ammutada teadmisi kahe Tartu Ülikooli dotsendi ettekande näol. Ajaloodoktor Ago Pajur esines äärmiselt hästi artikuleeritud ja karismaatilise käsitlusega Vabadussõjast ja Tartu rahulepingu kujunemisloost. Õiguse ajaloo ja Rooma õiguse dotsendi Hesi Siimets-Grossi esitus käsitles Asutava Kogu tegevust Eesti Vabariigi 1. põhiseaduse koostamisel. Ettekanded andsid tajumuse sellest, kuidas üks väikerahvas ja ka selle hulka kuuluvad üksikisikud võivad terve Euroopa ajalugu mõjutada. 

Valik õpilaste arvamusi õppekäigust:

“Heaks sissevaateks õpilaste väärtushinnangutele osutus nendevaheline diskussioon. Teemaks: Tartu Ülikooli aulat ehtivate sammaste stiil.” – Liisa Rita Viitung 136.c

“Minul isiklikult tekkis sügav aupaklikkus Eesti riigi loojate ning kõigi iseseisvuse kaitsjate ees.” – Hugo Kivilo 136.c

“Õppekäik Tartusse oli meile kui Eesti tulevikuinimestele väga oluline sündmus, sest see tõi päriselt korduvalt jutustatud Eesti algusloo meieni. Ilma oma ajalugu lahti mõtestamata on raske mõista praegust olukorda, kuid see kõik on vajalik, et ehitada üles veelgi parem Eesti.” – Annika Õunapuu 136.c

Kirjutasid Nikita ja Kaspar

Kommenteerimine on keelatud.