Ülevaade meditsiinisuuna 1. lennu 2. õppeperioodist

Möödunud on 135. b teine õppeperiood Tallinna Reaalkoolis ning käes on paras aeg, et anda taaskord ülevaade meditsiinisuuna tegemistest. Seltsimehelikult lõppesid käsikäes nii esimene poolaasta kui ka meditsiinisuuna esimene kursus.

12. oktoobril moodustatud kolm 11-liikmelist gruppi jätkasid roteerumist ka 2. ja 9. novembril. Töötubadeks olid loeng tervishoiu juriidilisest poolest, ohutuse ja nakkuste ennetamise praktikum ning loeng terviseinfosüsteemidest.

16. novembril juhatasid saatuse keerdkäigud õpilasi aga vahearvestuseni. Vahearvestus koosnes neljast suuremast küsimusest, millele tuli õpilastel eraldi lehtedel kirjalikult vastata. Küsimused käsitlesid vastavalt meditsiiniajalugu ja tervishoiusündmuste mõju inimkonnale, eTervist ja terviseinfosüsteeme, näidisjuhtumit õnnetusest ja toodud juhtumiga tegelemiseks vajalikke funktsioone haiglas ning standardseid ettevaatusabinõusid nakkusohutuse tagamiseks. Lühidalt prooviti saada aimu meditsiiniõpilaste arengust eelnenud õppetöö käigus.

23. novembril, 30. novembril ja 7. detsembril jätkus roteerumine kolmes 11-liikmelises grupis, ent seekord oli igal nädalal ühel grupil võimalik kell 14.35 joosta koju õppima või trenni ootama hakata, teisel grupil külastada ITK Magdaleena üksust ja kolmandal grupil ITK Ravi tänava üksust. Näha oli küllaga ja kohati jäi aega puudugi. Iga grupp nägi asju küll natuke erinevalt, ent üldjoontes saime näha niivõrd mitmeid haigla osasid, et nende loetlemine läheks siinkohal keeruliseks.

Reedesel päeval, 24. novembril talutati kogu meditsiinisuund ning 5 majanduspoissi Ravi tänavale meditsiinikonverentsile. Konverents oli sisukas: oma uurimistöid esitlesid nii kõrgkooli kui ka Reaalkooli õpilased, alguses võttis sõna ITK juhatuse esimees Ralf Allikvee ning hiljem jagati parimatele töödele ka mitmesuguseid auhindu. Vähem oluliseks ei pidanud 135b õpilased ka pakutud suupistete tarbimist. Usun aga, et kõige meeldejäävamaks osaks konverentsist oli varasemate aastate 11. klasside uurimistööde nägemine ja aimduse saamine, mis imeloom see üldse on.

s14. detsembril saigi 1. kursus läbi. Kogunesime taaskord Ravi tänavale, seekord peaasjalikult konstruktiivse (ent loova) tagasiside vahetamiseks õppejõudude ja õpilaste vahel. Hindasime nii meditsiinisuuna senist sisu kui ka organisatoorset ülesehitust. Üldjoontes “polnud üldse hullu”, ent olulisemal kohal peaks meie lennu arvates olema erinevate meditsiiniloengute sidusus ja teadmiste terviklikkuse suurendamine. Lahenduseks pidasime kursuse kokkuvõttena kasutatavaid lisamaterjale, kust saaksid õpilased ülevaate sellest, mida nad peaksid olema omandanud.

Kokkuvõtvalt öeldes on meditsiinisuuna õpilased rahul. Vaatamata mõningasele arenguruumile on õppesuund hästi üles ehitatud, õppejõud on väga motiveeritud ja toetavad ning meie meditsiiniteadmised on saanud endale hea ja kindla aluspõhja. Samuti on rõõmustav, et meie klass oskab end haigla territooriumil väärikalt ülal pidada ning seeläbi rõõmustada ka õppejõude. Marika on ka rõõmus. Tõsisem töö saab alguse aga 2. meditsiinikursusega, sest õppesuuna rõhuasetus hakkab nihkuma üldteadmistelt tervishoiust, ohutusest ja haiglatest meditsiini sisulisele poolele.

Autor: Markus Vaher

Pildid: õp Kersti Veskimets, Laima Šusta

Kommenteerimine on keelatud.