Ülevaade meditsiinisuuna 1. lennu 1. õppeperioodist

135. lennu meditsiinisuuna õpilaste teekond reaal-meditsiini õppesuunas sai endale piduliku alguse 2017. aasta 4. septembril. Nimelt allkirjastati kooli aulas koostööleping AS Ida-Tallinna Keskhaigla (edaspidi ITK) ja Tallinna Reaalkooli vahel. Allkirjastamise ajal viibisid saalis ITK mõned õppejõud ja juhatuse esimees Ralf Allikvee, kes lisaks meie enda direktrissile pidas ka võrdlemisi tõsise alatooniga kõne, muidugi ka Tallinna Reaalkooli õpetajad, õppealajuhatajad ja eelmainitud direktor Ene Saar, ning mis kõige tähtsam, kogu 135. lend. Sel õppeaastal alustas reaal-medistiini õppesuunal õpinguid 33 õpilast.

Oma esimeses meditsiinisuuna tunnis 7. septembril tutvustasid õppealajuhataja Martin Saar ning ITK-poolne õppekoordinaator Marika Tammaru meditsiinisuuna ülesehitust ning kuidas edaspidine õpe toimuma hakkab: räägiti kursuste arvust ja kursuste jaotuvusest 3 gümnaasiumiaasta peale, mainiti lühidalt kursuste sisu ja tekitati ärevust nii mõnegi potentsiaalse praktikatunni mainimisega (nt lahkamine). Kõik edaspidised õppe- ja lisamaterjalid said endale oma enda Moodle’i kausta.

Järgnenud meditsiiniloengus 14. septembril tegi Marika Tammaru õpilastele sisulise sissejuhatuse meditsiini. Käidi üle kogu meditsiiniajalugu, räägiti haigustest ja ravimeetoditest, muuhulgas nt aju trepanatsioonist ja Hispaania gripist. Lisaks mainiti suuremaid hetke- ja tulevikuprobleeme meditsiinis, sh bakterite resistentsus ja geneetika arenguga kaasnevad eetikaküsimused.

21. septembri pärastlõunal tabas rebastenädala tegevustest taastuvat 33 meditsiiniõpilast Pille Kingi ja Anna Vesperi loeng tervishoiusüsteemist ja tervishoiuteenuste kvaliteedist. Olulisemateks käsitletud teemadeks olid solidaarsuse põhimõte Eesti tervishoius, tervishoiuteenuste korraldus rahastuse alusel ja tervishoiuteenuste kvaliteedi sisuline tähendus. Oli raske.

28. septembril, päev enne Reaalkooli 136. sünnipäeva, pääsesid meditsiiniõpilased kooli 3. korruse auditooriumi puitpinkide ikkest valla ning said suunduda loengut kuulama Ravi tänava hoonesse, kus tutvustati haigla ülesehitust. Tutvustati haiglat kui juriidilist üksust, haigla koosseisu, majanduslikku ülesehitust ja haigla efektiivsust mõjutavaid tegureid. Näidati 3 erinevat skeemi haiglas toimuvatest protsessidest (tavalise ravi skeem, raseduse skeem ja remondi skeem).

5. oktoobril, õpetajate päeval, tutvustasid Signe Juhkam ja Sally Maripuu ohutust ja turvalisust haiglas ning nakkuste vältimist. Räägiti ohutuse aspektidest, ohuteguritest haiglas (töötajale), tööõnnetuste peamistest põhjustest, hädaolukordadest haiglas (sh tulekahjud!), infektsioonikontrolli ülesannetest, infektsioonide liigitusest, nakkuste ülekandeteedest ning standardsetest ettevaatusabinõudest.

12. oktoobril jaotati kogu meditsiinisuund kolmeks 11-liikmeliseks grupiks, kes roteerusid/roteeruvad järgmise kolme tunni jooksul kolme erineva töötoa vahel. Töötubadeks olid loeng tervishoiu juriidilisest poolest, ohutuse ja nakkuste ennetamise praktikum (päästelohisti on vaieldamatu kirg kogu klassil) ning loeng terviseinfosüsteemidest.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et valdav osa tunde on õpilastele olnud huvitavad ning vastanud nende ootustele, ent kindel on ka see, et jätkuvalt elavad paljud just anatoomiatundide, biokeemia ning tõsisemate haiglapraktikumide ootuses.

Autor: Markus Vaher

Pildid: õp Kersti Veskimets

Kommenteerimine on keelatud.