Kolmas rahvusvaheline reaal- ja loodusteadusliku hariduse konverents meie enda koolimajas

13.–14. septembril 2019 toimus Tallinna Reaalkoolis koostöös Eesti Teadusagentuuriga rahvusvaheline reaal- ja loodusteadusliku hariduse konverents õpetajatele, ülikooli õppejõududele, tulevastele õpetajatele ja haridusasutuste partneritele. Kahe päeva jooksul tutvustati erinevate riikide uusimaid haridusreforme ning arutleti Eesti hariduse tuleviku üle. Ka paljud 135.b klassi õpilased võtsid osa sellest erakordsest sündmusest.

Paljud õpilased olid konverentsi käigus tõlgid meie väliskülalistele või aitasid muud moodi kaasa konverentsi edukale kulgemisele. Külalisi oli nii Šotimaalt, Leedust, Venemaalt kui ka Soomest. Peale konverentsi ametlikku osa oli õpilastel võimalus ka osaleda pidulikul õhtusöögil, kus toimus külalistevaheline suhtlus ja kontaktide vahetamine. Õhtu käigus arutati paljude koostöövõimaluste üle, kuidas saaks eesti ja välismaa noori kokku viia ning oma mõtteid jagama panna. Konverentsil esinejad olid kõik hästi positiivsed, innovatiivsed ja entusiastlikud haridustegelased – selliseid õpetajaid ja koolijuhte vaadates tekib lootus helgesse tulevikku.

Väliskülalised tegid oma ettekandeid erinevatel teemadel. Räägiti, kuidas toimub uurimistöö kirjutamise protsess välismaal. Arutleti, kuidas oleks võimalik erinevaid õppeaineid veel rohkem omavahel lõimida. Tutvustati teadusliku uurimistöö tegemise võimalusi Šotimaal. Konverentsil toimunud paneeldiskussioonidel arutleti aktuaalsete Eesti haridussüsteemi probleemide üle – neist kõige kuumem teema oli põhikooli riigieksamite ärakaotamine. Vaidluse käigus jõuti ühisele järeldusele, et põhikooli riigieksamid vajaksid kül mõndasid muudatusi, kuid neid ei tohiks täielikult haridussüsteemist kustutada. Eks näis, kas ka meie riigikogu võtab haridusspetsialistide arvamust kuulda?

Peale selle, et õpilased said kuulata loenguid, said nad ka küsida palju küsimusi konverentsi esinejatelt. Nii mõnigi õpilane sai vastuseid enda tuleviku ülikooli valikute kui ka pedagoogi eriala osas. Õpilaste ja väliskülaliste koostöö laabus sujuvalt ning paljud ootavad juba neljandat konverentsi.

Autor: Paul

Pildid: Hannes Vau, Õpetajate Leht

Kommenteerimine on keelatud.