Ülevaade meditsiinisuuna 1. lennu anatoomiakursusest

Nüüd, mil 135. b-l on esimene õppeaasta Reaali gümnaasiumis üleelatud, on aeg taas teha väike kokkuvõte meie tegemistest meditsiini suunatundides.

Uuel aastal juhatasid anatoomiakursuse sisse pedagoog Tiina Talvi sissejuhatavad teooriatunnid. 11. jaanuaril saime ülevaate kursuse ülesehitusest ning 18. jaanuaril kuulsime juba tugi- ja liikumiselundkonnast. Anatoomiakursus rajanes tsüklitele, mis koosnesid paarist teooriatunnist, millele järgnesid 3-4 praktikatundi ITK-s. Teooriatundide eesmärk oli õpilased ette valmistada praktikateks samal teemal. Vähekene kuulsime ka eesseisvast potentsiaalsest peavalust – meditsiini õpimapist.

25. jaanuaril ning veebruarikuu 1. ja 8. päeval saime roteeruda kolme erineva praktikatunni vahel. Nende tundide jooksul valgustati meid põhiliste teadmistega radioloogilistest uurimismeetoditest, inimese siseehituse patoloogiast ning vererakkudest ja laboriväärtuste kujunemisest. Usun, et nii meile kui ka teistele gruppidele meeldis kõige enam patoloogia praktika, kus dr Eero Semjonov puhus muhedat (ent asjalikku) juttu ning saime taaskord käia külmkambris.

Möödusid mõned segased nädalad, ent 8. ja 15. märtsil saime lõbutseda taaskord teooriatundides, kus nautisime hingamis-, seede- ning vereringeelundkondade tudeerimist. Seekord saime tunda oma nahal ka kahte esimest pedagoog Talvi tunnikontrolli, mis esialgu kedagi eriti ei vaimustanud, kuna suur hulk meie seltsimeestest ja -naistest sai käia ka järeltööl. Õnneks said ninakarbikud peagi selgeks ning jätkasime praktikatundidega ITK-s.

22. ja 29. märtsil ning 5. aprillil tutvusime praktikatundides hingamiselundkonna ja südameveresoonkonna talitluse ning endoskoopiliste uurimismeetoditega. Muuhulgas põhjustas väikeseid ehmatusi just (gastro-)endoskoopia protseduuri nägemine (sm Simson pani pildi tasku).

12. ja 19. aprillil tegime veel enne vaheaega ära viimased teooriatunnid. Käsitlesime tugi- ja liikumiselundkonda (täpsemalt lihastikku) ning meeleelundeid (peamiselt kõrva ja silma).

3., 10., 17. ja 24. mail käisime operatsioonil, tutvusime silma ehituse ja talitlusega, kuulmise ja hääle uurimismeetoditega ning luu- ja lihaskonna funktsioonidega. Kindlasti oli põnev viibida täies pikkuses operatsioonil ning kontrollida oma silmanägemist.

31. mail saabus vaikus enne tormi – toimus viimne kordav teooriatund enne suulist arvestust, mis pidi aset leidma nädal hiljem. Kiirelt kadusid riiulitelt ka viimased anatoomiaõpikud. Samaks päevaks esitasime viimaks oma varasema kurikuulsuse minetanud õpimapid.

7. juunil (ja tegelt ka kaheksandal) jõudis torm sadamasse. 33 meditsiiniõpilast said tõmmata pileti kolme ülesandega ning pärast lühikest ettevalmistusaega saabus ka võimalus vastata. Teadmiste pagas pidi endas hõlmama kõike hammaste ehitusest suure vereringeni või olulisemate liigesteni. Siiski möödus arvestus edukalt ning sai viimaks suvepuhkusele minna. 11. juunil klaarisime viimaseid arveid veel ITK-s ja vahetasime mõtteid möödunud kui tuleva õppeaasta kohta.

Kokkuvõtvalt ollakse jätkuvalt rahul. Peamistest probleemidest on tehtud järeldused ning suuresti ongi need tingitud sellest, et tegemist on esimese meditsiinilennuga. Nüüd, kus anatoomiateadmised on enam-vähem kahe kõrva vahele nihutatud, on aga tarvis veidi puhata ja seejärel vaadata otsa uuele kooliaastale ja seega ka uuele meditsiinikursusele.

Autor: Markus Vaher

Kommenteerimine on keelatud.