Rakett 69 teaduspäev

Koolipäeva alguses olid meil tavalised tunnid, aga pärast läksime Rakett 69 teadusstuudiosse. Seal hakkasime lahendama ülessandeid. Meie teema oli “heli” ja kuidas heli liigub. Enne ülesannete lahendamist küsiti meilt heli kohta küsimusi. Edasi jagati meid neljastesse rühmadesse. Esimene ülesanne oli teha heliredel klaasidega ja mängida nendel üks lugu. Meile olid antud 6 klaasi, pulgad, millega vastu klaase lüüa, et heli tekiks, mõõdunõu, plaat, kus peal olid noodid ja 2 plastikpudelit. Alguses tundus, et on raske, sest vaja on 8 nooti, aga meil oli 6 klaasi. Lugude jaoks oli õnneks vaja ainult 6 nooti. Selleks, et klaasid erinevat häält tegema panna, oli vaja panna klaaside sisse erinev kogus vett ja lüüa neid õrnalt puust pulgaga. Kui olime klaasid õigesti kõlama pannud, oli meil aega enda välja valitud laulu harjutada. Pärast esitasime teistele rühmadele oma laule. Teine ülesanne oli seotud heli liikumise ja helilainetega. Meile anti pildid, kuidas iga täht näeb välja helilainetena. Ülesande mõte oli saada kokku neli numbrit ja igal rühmal oli tabalukk, mis tuli nende nelja numbriga avada. Tabalukud avasid kirstu. Iga rühm sai sõna, mis oli kirjutatud helilainetega. Pidime vaatama teisi pilte, et aru saada, mis number on paberile kirjutatud. Lõpuks, kui oli neli numbrit olemas, pidime välja mõtlema loogilise järjekorra, et tabalukk avada. Kui tabalukud olid avatud, avasime kirstu, kus sees olid kommid ja kommid asusid kõlari peal. Kui kõlar tööle panna, oli näha, kuidas kommid hüppasid.

Kommenteerimine on keelatud.