Võitlus praagi vastu

MÕK-tunnis tegime koostööd kogu klassiga. Kui muidu töötame üksi, paarilise või rühmaga, siis kogu klassiga rühmatöö tegemine ei ole igapäevane tegevus. 30-kesi koos töötamine ei osutunud üldse lihtsaks. Õpilased kujutasid endast tootmisliini ja õpetaja oli praak, ei tohtinud lasta õpetajal istuda tühjale toolile. Arutelud strateegia üle kujunesid lärmakaks ja pingeliseks, sest arvamuse avaldajaid oli rohkem kui tarvis. Lõpuks tuli leppida sellega, et praak sai iga kord omale istekoha.

Kommenteerimine on keelatud.