Sõbrapäeva MÕK

Sõbranädalal oli meil MÕK tund koos paralleel- ja 3. klassidega. Lapsed jagunesid rühmadeks nii, et igas rühmas olid lapsed igast klassist. Ühes toas tuli geomeetrilistest kujunditest panna kokku südameid, teises olid liikumismängud ja kolmandas tuli teha ajalehtede või -kirjade väljalõigetest plakat sõpruse kohta. Koostööd tuli teha lastega, keda isegi ei tunne, aga see oli tore!

Kommenteerimine on keelatud.