Teaduspäev

Sellel aastal lähenesid Tallinna Reaalkooli 1.-4. klassid teaduspäevale teisiti kui tavaliselt. Rõhk on leiutamisel.

2.-4. klasside õpilastele esinesid leiutajad, inimesed, kes oma töös on seotud leiutamisega või erinevatele probleemidele lahenduste otsimisega. Õpilastele tutvustati, miks üldse inimesed leiutama hakkasid,  leiutamise ajalugu, esimesi leiutisi ja praegusi leiutisi.  Saadi teada, et leiutaja võib töötada üksinda või koos meeskonnaga. Väga tore mõte, mis kõlama jäi, oli, et haridus annab vabaduse – vabaduse tegeleda tulevikus täpselt sellega, millega soovime.

1. klassidele tutvustasid oma leiutisi meie enda õpilasleiutajad. Noored selgitasid, milline probleem neil tekkis ning kuidas nad seda lahendada püüdsid, milliseid lahendusi leiti ja milline leiutis siis lõpuks välja tuli. Eriti tore oli näha, et mõnel lapsel oli idee ja kujutlus oma leiutisest, kuid mõnel oli valminud ka täiesti töötav prototüüp või masin. Tore oli mõistmine, et leiutis ei pea olema suur ja keeruline vaid see võib olla väike ja lihtne.

Järgmine osa päevast kulus leiutamiseks. Lastele tutvustati probleemi avastamist ja püstitamist. 1. ja 2. klass leiutasid koos. Probleem, mida lahendati, oli varjupaikade loomade igavuse peletamine. Arutleti, millised tingimused on varjupaiga loomadel, millised loomad on varjupaikades ja kui neid jalutama ei viida, siis on neil seal igav. Õpilased töötasid 4-liikmelistes rühmades. Kõigepealt vaadati üle „ehitusmaterjal“ ning siis hakati kujutlema, mida loomad varjupaikades teha tahaksid. Noorleiutajate ideed olid väga mitmekesised ja lennukad, loomadele mõeldi kohti peitu pugemiseks, võimlemiseks, jooksmiseks, ronimiseks, müramiseks, söömiseks ja ujumisekski. Oma töid tutvustati kaaslastele.

Päev lõppes leiutajate võistlusega. Igast klassist oli 4 võistlejat, võistkonnad moodustusid aga nii, et igas oli üks õpilane esimesest, üks teisest, üks kolmandast ja üks neljandast klassist. Võistkonnad pidid olemasolevate vahenditega lennumasina ehitama.

Kommenteerimine on keelatud.