Athiveeritud - päev 13.09.2023

Konkurssi ’’Tallinna Reaalkooli ajaloo stipendium 2023-24’’ väljakuulutamine

Tallinna Reaalkooli Hoolekande Seltsi juhatus otsustas:

  1. Kuulutada välja avalik konkurss stipendiumile ’’Tallinna Reaalkooli ajaloo stipendium 2023-24’’.

1.1.      Stipendium määratakse kas ühekordse (2023-24. õppeaastal toimuva) või pikemaajalise (2023-24. õppeaastal algava) tegevuse/teo toetuseks, mis on suunatud Talllinna Reaalkooli ajaloo talletamisele.

1.3.      Kandidaate stipendiumikonkursile võivad esitada kõik füüsilised või juriidilised isikud. Konkursil osalemiseks tuleb esitada Tallinna Reaalkooli Hoolekande Seltsile põhjendatud vabas vormis taotlus või avaldus stipendiumi saamiseks.

Stipendiumi taotluses tuleb ära näidata:

– stipendiumi kandidaadi ees- ja perekonnanimi, sĂĽnniaeg ning kontaktandmed (aadress, telefoninumber, elektronposti aadress);

– stipendiumi taotluse põhjendus ja teostatud tegevuse (tegevuste) kirjeldus.

1.4.      Stipendiumi määrab Tallinna Reaalkooli Hoolekande Seltsi juhatus esitatud taotluste alusel.

1.5.      Stipendium makstakse välja kas ühekordse maksena või ositi, arvestades tegevuse/teo spetsiifikat ning töömahukust.

1.6.      Taotlused stipendiumile saab esitada jooksvalt kogu 2023-24. õppeaasta jooksul.

1.7.      Avaldused esitada Tallinna Reaalkooli Hoolekande Seltsile aadressil Estonia pst 6 Tallinn 101148 või alar@atm.ee

13.09.2023