Arhiveeritud - kuu 03.2018

Konkurssi ’’Tallinna Reaalkooli ajaloo stipendium 2018’’ väljakuulutamine

Stipendium määratakse kas ühekordse (2018. aastal toimuva) või pikemaajalise (2018. aastal algava) tegevuse/teo toetuseks, mis on suunatud Talllinna Reaalkooli ajaloo talletamisele.
Stipendiumifondi suuruseks on 7 500 eurot. Kandidaate stipendiumikonkursile võivad esitada kõik füüsilised või juriidilised isikud. Konkursil osalemiseks tuleb esitada Tallinna Reaalkooli Hoolekande Seltsile põhjendatud vabas vormis taotlus.
Stipendiumi taotluses tuleb ära näidata:

  • stipendiumi kandidaadi ees- ja perekonnanimi, sĂĽnniaeg ning kontaktandmed (aadress, telefoninumber, elektronposti aadress);
  • stipendiumi taotluse põhjendus ja teostatud tegevuse (tegevuste) kirjeldus.

Stipendiumi määrab Tallinna Reaalkooli Hoolekande Seltsi juhatus esitatud taotluste alusel väljakuulutatud stipendiumifondi piires.
Stipendium makstakse välja kas ühekordse maksena või ositi, arvestades tegevuse/teo spetsiifikat ning töömahukust.
Taotlused stipendiumile kandideerimiseks esitada hiljemalt 20.04.2018.a.
Avaldused esitada Tallinna Reaalkooli Hoolekande Seltsile aadressil Estonia pst 6 Tallinn 101148 või alar@atm.ee

08.03.2018