Arhiveeritud - kuu 12.2011

Avalik konkurss “Tallinna Reaalkooli aasta tegu 2011”

Tallinna Reaalkooli Hoolekande Selts kuulutab välja avaliku konkursi “Tallinna Reaalkooli aasta tegu 2011” stipendiumile.

Stipendium määratakse kas ühekordse (2011. aastat hõlmava) või pikemaajalise tegevuse/teo eest, mis tugevdab Talllinna Reaalkooli ning avaldab positiivset ja pikemaajalist mõju nii koolis sees kui ka väljaspool. Stipendiumifondi suurus on 5000 eurot.

Kandidaate stipendiumikonkursile võivad esitada kõik füüsilised või juriidilised isikud. Konkursil osalemiseks tuleb esitada Tallinna Reaalkooli Hoolekande Seltsile põhjendatud vabas vormis taotlus.

Stipendiumi taotluses tuleb ära näidata:

  1. stipendiumi kandidaadi ees- ja perekonnanimi, sĂĽnniaeg ning kontaktandmed (aadress, telefoninumber, elektronposti aadress);
  2. stipendiumi taotluse põhjendus ja teostatud tegevuse (tegevuste) põhjalik kirjeldus.

Stipendiumi määrab Tallinna Reaalkooli Hoolekande Seltsi juhatus taotluste alusel. Stipendiumi suuruse määrab Tallinna Reaalkooli Hoolekande Seltsi juhatus väljakuulutatud stipendiumifondi piires, arvestades tegevuse/teo spetsiifikat ning töömahukust.

Taotlused stipendiumile kandideerimiseks esitada hiljemalt 20.01.2012. Avaldused esitada Tallinna Reaalkooli Hoolekande Seltsile aadressil Estonia pst 6, Tallinn 101148 või kaie.joereal.edu.ee

29.12.2011