Arhiveeritud - kuu 03.2011

Konkurss stipendiumile „Abituriendist üliõpilaseks“

Stipendiumi võitis Markus-Eerik Horma.

Tallinna Reaalkooli Hoolekande Selts kuulutab välja konkursi stipendiumile „Abituriendist üliõpilaseks“.
Stipendiumi eesmärk on toetada Tallinna Reaalkooli vähekindlustatud abituriente õpingute jätkamiseks kõrgkoolis.
Kandideerimise tingimused:
•    stipendium antakse välja ühekordselt Tallinna Reaalkooli 126. lennu abituriendile hiljemalt 30. maiks 2011, üldjuhul antakse välja üks stipendium;
•    kandideerimiseks tuleb esitada kirjalik taotlus, milles põhjendatakse kandidaadi sobivust ning kuidas stipendiumi planeeritakse kasutada;
•    kandidaate saavad esitada 126. lennu õpilased ja klassijuhatajad;
•   taotlused stipendiumi määramiseks esitada  hiljemalt 25. aprilliks 2011Tallinna Reaalkooli Hoolekande Seltsile aadressil Estonia pst 6, Tallinn 10148 või e-posti aadressile kaie.joe@real.edu.ee;
•    stipendiumi suuruseks on 505 eurot;
•    stipendiumi määramise otsus langetatakse Tallinna Reaalkooli direktsiooni nõupidamisel  02. mail 2011, otsuse langetamisse on kaasatud 126. lennu klassijuhatajad.

29.03.2011