Arhiveeritud - kategooria: ‘Konkursid’

Konkurss ’’Tallinna Reaalkooli ajaloo stipendium 2016’’

Stipendium määratakse kas ühekordse (2016. aastat toimuva) või pikemaajalise (2016. aastal algava) tegevuse/teo toetuseks, mis on suunatud Talllinna Reaalkooli ajaloo talletamisele.
Stipendiumifondi maksimaalseks suuruseks on 7500 eurot. Kandidaate stipendiumikonkursile võivad esitada kõik füüsilised või juriidilised isikud. Konkursil osalemiseks tuleb esitada Tallinna Reaalkooli Hoolekande Seltsile põhjendatud vabas vormis taotlus.
Stipendiumi taotluses tuleb ära näidata:

 • stipendiumi kandidaadi ees- ja perekonnanimi, sĂĽnniaeg ning kontaktandmed (aadress, telefoninumber, elektronposti aadress);
 • stipendiumi taotluse põhjendus ja teostatud tegevuse (tegevuste) kirjeldus.

Stipendiumi määrab Tallinna Reaalkooli Hoolekande Seltsi juhatus esitatud taotluste alusel väljakuulutatud stipendiumifondi piires.
Stipendium makstakse välja kas ühekordse maksena või ositi, arvestades tegevuse/teo spetsiifikat ning töömahukust.
Taotlused stipendiumile kandideerimiseks esitada hiljemalt 21.09.2016.a.
Avaldused esitada Tallinna Reaalkooli Hoolekande Seltsile aadressil Estonia pst 6 Tallinn 101148 või alar@atm.ee

07.09.2016

Tallinna Reaalkooli ajaloo stipendiumid pälvisid:

Märt Karmole uurimuse ’’Tallinna Reaalkool 1941-1954’’ teise peatüki „Tallinna II Gümnaasium 1941-44“ lõpuleviimiseks.
Mirjam Koppelile uurimistöö „Ajatelje teejuht. Traditsioonide taastamine taasiseseisvumise järel“ lõpuleviimiseks.
Markus Roogna uurimistöö „Georg Lurichi nimeline kehakultuurikollektiiv Tallinna II Keskkoolis“ lõpuleviimiseks.
Kerdo-Kristjan Tamm uurimistöö „54. lennu vilistlane Boris Valdek“ lõpuleviimiseks.

27.10.2015

Reaali aasta õpetaja 2013

Tallinna Reaalkooli Hoolekande Selts kuulutab välja konkursi „Reaali aasta õpetaja 2012″ stipendiumile.
Kandidaatide seadmise avaldused esitada 18. juuniks 2013 aadressile Tallinn, Estonia pst 6 või elektrooniliselt aadressile: realpiltreal.edu.ee

Konkursi ellukutsuja ja sihtfinantseerija vil! 107; Margus Kangro ettepanekul on konkursi korralduslikud tingimused ja nõuded kandidaatidele järgmised:
Korraldus

 • „Reaali aasta õpetaja 2013″ stipendiumi konkursile kandidaatide seadmise õigus on reaalkooli vilistlastel, õpetajatel ja muul personalil, õpilastel ja lastevanematel.
 • Stipendium antakse välja kord aastas kooliaasta lõpul.
 • Ăśldjuhul antakse välja vaid ĂĽks stipendium, ĂĽle kolme stipendiumi välja ei anta.
 • Stipendiumi saaja (saajad) määrab kandidaatide hulgast kooli direktor ainuisikuliselt.

Üldised raamnõuded ülesseatavatele kandidaatidele

 • Stipendiumi kandidaadiks on õpetaja, kelle töötulemused (sealhulgas õpilaste hinnang) on olnud silmapaistvad jooksval õppeaastal ja ka pikema perioodi vältel.
 • Stipendiumi kandidaat on ĂĽldjuhul töötanud Tallinna Reaalkoolis täiskohaga vähemalt 10 aastat, eelistatult ĂĽle 15 aasta. Nimetatust väiksemat tööstaaĹľi korvab saavutuste erakordsus.
 • Stipendiumi kandidaat on ĂĽldjuhul andnud oma panuse kooliellu ka klassijuhatajana; puudujääki selles osas korvab saavutuste erakordsus.

12.06.2013

Konkurss Tallinna Reaalkooli spordiedendaja stipendiumile

Tallinna Reaalkooli Hoolekande Selts kuulutab välja avaliku konkursi “Tallinna Reaalkooli spordiedendaja 2012. – 2013. õa” stipendiumile.
Stipendium määratakse treenerile enesetäiendamise ja praktika võimaldamisteks ning kogemuste hankimiseks õpilaste/õpilasmeeskondade juhendamisel.
Stipendiumi määramise tingimused on:

 • taotleja edendab või soovib edendada Tallinna Reaalkooli sporditegevust;
 • taotleja juhendab või asub juhendama treeninggruppi või sportmängude meeskonda, milles vähemalt pooled juhendatavad õpivad Tallinna Reaalkoolis ja mille liikmete võistlusel osalemise andmetes ja/või meeskonnanimes sisaldub Tallinn Reaalkooli identiteet.

Stipendiumi määrab Tallinna Reaalkooli Hoolekande Seltsi juhatus sooviavalduste alusel. Stipendiumi suuruse ja maksegraafiku kehtestab Tallinna Reaalkooli Hoolekande Seltsi juhatus.

Avaldused stipendiumile kandideerimiseks esitada hiljemalt 28.09.2012.

Avaldused esitada Tallinna Reaalkooli Hoolekande Seltsile aadressil Estonia pst 6, Tallinn 101148 või kaie.joe@real.edu.ee

Täiendav info: kaie.joe@real.edu.ee

18.09.2012

Reaali aasta õpetaja 2012

Tallinna Reaalkooli Hoolekande Selts kuulutab välja konkursi „Reaali aasta õpetaja 2012″ stipendiumile.
Kandidaatide seadmise avaldused esitada 15. juuniks aadressile Tallinn, Estonia pst 6 või elektrooniliselt aadressile: realpiltreal.edu.ee

Konkursi ellukutsuja ja sihtfinantseerija vil! 107; Margus Kangro ettepanekul on konkursi korralduslikud tingimused ja nõuded kandidaatidele järgmised:
Korraldus

 • „Reaali aasta õpetaja 2012″ stipendiumi konkursile kandidaatide seadmise õigus on reaalkooli vilistlastel, õpetajatel ja muul personalil, õpilastel ja lastevanematel.
 • Stipendium antakse välja kord aastas kooliaasta lõpul.
 • Ăśldjuhul antakse välja vaid ĂĽks stipendium, ĂĽle kolme stipendiumi välja ei anta.
 • Stipendiumi saaja (saajad) määrab kandidaatide hulgast kooli direktor ainuisikuliselt.

Üldised raamnõuded ülesseatavatele kandidaatidele

 • Stipendiumi kandidaadiks on õpetaja, kelle töötulemused (sealhulgas õpilaste hinnang) on olnud silmapaistvad jooksval õppeaastal ja ka pikema perioodi vältel.
 • Stipendiumi kandidaat on ĂĽldjuhul töötanud Tallinna Reaalkoolis täiskohaga vähemalt 10 aastat, eelistatult ĂĽle 15 aasta. Nimetatust väiksemat tööstaaĹľi korvab saavutuste erakordsus.
 • Stipendiumi kandidaat on ĂĽldjuhul andnud oma panuse kooliellu ka klassijuhatajana; puudujääki selles osas korvab saavutuste erakordsus.

08.06.2012

Reaalkooli aasta tegu 2011

Tallinna Reaalkooli Hoolekande Seltsi korraldatud avaliku konkursi “Tallinna Reaalkooli aasta tegu 2011” tulemused.

Stipendiumi pälvis Märt Karmo kaheköitelise mälestusteraamatu “Must-kuldne mĂĽts me peas….” eest ning ergutusstipendiumi Carolin Laubre 2011. a õpilastele suunatud kahe projekti (“Avatud uste päev” ja “Avatud ĂĽlikool”) läbiviimise eest.

28.01.2012

Avalik konkurss “Tallinna Reaalkooli aasta tegu 2011”

Tallinna Reaalkooli Hoolekande Selts kuulutab välja avaliku konkursi “Tallinna Reaalkooli aasta tegu 2011” stipendiumile.

Stipendium määratakse kas ühekordse (2011. aastat hõlmava) või pikemaajalise tegevuse/teo eest, mis tugevdab Talllinna Reaalkooli ning avaldab positiivset ja pikemaajalist mõju nii koolis sees kui ka väljaspool. Stipendiumifondi suurus on 5000 eurot.

Kandidaate stipendiumikonkursile võivad esitada kõik füüsilised või juriidilised isikud. Konkursil osalemiseks tuleb esitada Tallinna Reaalkooli Hoolekande Seltsile põhjendatud vabas vormis taotlus.

Stipendiumi taotluses tuleb ära näidata:

 1. stipendiumi kandidaadi ees- ja perekonnanimi, sĂĽnniaeg ning kontaktandmed (aadress, telefoninumber, elektronposti aadress);
 2. stipendiumi taotluse põhjendus ja teostatud tegevuse (tegevuste) põhjalik kirjeldus.

Stipendiumi määrab Tallinna Reaalkooli Hoolekande Seltsi juhatus taotluste alusel. Stipendiumi suuruse määrab Tallinna Reaalkooli Hoolekande Seltsi juhatus väljakuulutatud stipendiumifondi piires, arvestades tegevuse/teo spetsiifikat ning töömahukust.

Taotlused stipendiumile kandideerimiseks esitada hiljemalt 20.01.2012. Avaldused esitada Tallinna Reaalkooli Hoolekande Seltsile aadressil Estonia pst 6, Tallinn 101148 või kaie.joereal.edu.ee

29.12.2011

Konkurss Tallinna Reaalkooli spordiedendaja stipendiumile

Tallinna Reaalkooli Hoolekande Selts  kuulutab välja avaliku konkursi “Tallinna Reaalkooli spordiedendaja 2011. – 2012. õa” stipendiumile.

Stipendium määratakse treenerile enesetäiendamise ja praktika võimaldamisteks ning kogemuste hankimiseks õpilaste/õpilasmeeskondade  juhendamisel.

Stipendiumi määramise tingimused on:

 • taotleja edendab või soovib edendada Tallinna Reaalkooli sporditegevust;
 • taotleja juhendab või asub juhendama  treeninggruppi või sportmängude meeskonda, milles vähemalt pooled juhendatavad  õpivad Tallinna Reaalkoolis ja mille liikmete võistlusel osalemise andmetes ja/või meeskonnanimes sisaldub Tallinn Reaalkooli identiteet.

Stipendiumi määrab  Tallinna Reaalkooli Hoolekande Seltsi juhatus sooviavalduste alusel. Stipendiumi suuruse ja maksegraafiku kehtestab Tallinna Reaalkooli Hoolekande Seltsi juhatus.

Avaldused stipendiumile kandideerimiseks esitada hiljemalt 25.10.2011.

Avaldused esitada Tallinna Reaalkooli Hoolekande Seltsile aadressil Estonia pst 6, Tallinn 101148  või kaie.joe@real.edu.ee

Täiendav info:  kaie.joe@real.edu.ee

11.10.2011

Reaali aasta õpetaja 2011

Tallinna Reaalkooli Hoolekande Selts kuulutab välja konkursi „Reaali aasta õpetaja 2011″ stipendiumile.
Kandidaatide seadmise avaldused esitada 15. juuniks aadressile Tallinn, Estonia pst 6 või elektrooniliselt aadressile: realpiltreal.edu.ee

Konkursi ellukutsuja ja sihtfinantseerija vil! 107; Margus Kangro ettepanekul on konkursi korralduslikud tingimused ja nõuded kandidaatidele järgmised:
Korraldus

 • „Reaali aasta õpetaja 2011″ stipendiumi konkursile kandidaatide seadmise õigus on reaalkooli vilistlastel, õpetajatel ja muul personalil, õpilastel ja lastevanematel.
 • Stipendium antakse välja kord aastas kooliaasta lõpul.
 • Ăśldjuhul antakse välja vaid ĂĽks stipendium, ĂĽle kolme stipendiumi välja ei anta.
 • Stipendiumi saaja (saajad) määrab kandidaatide hulgast kooli direktor ainuisikuliselt.

Üldised raamnõuded ülesseatavatele kandidaatidele

 • Stipendiumi kandidaadiks on õpetaja, kelle töötulemused (sealhulgas õpilaste hinnang) on olnud silmapaistvad jooksval õppeaastal ja ka pikema perioodi vältel.
 • Stipendiumi kandidaat on ĂĽldjuhul töötanud Tallinna Reaalkoolis täiskohaga vähemalt 10 aastat, eelistatult ĂĽle 15 aasta. Nimetatust väiksemat tööstaaĹľi korvab saavutuste erakordsus.
 • Stipendiumi kandidaat on ĂĽldjuhul andnud oma panuse kooliellu ka klassijuhatajana; puudujääki selles osas korvab saavutuste erakordsus.

25.05.2011

Konkurss stipendiumile „Abituriendist üliõpilaseks“

Stipendiumi võitis Markus-Eerik Horma.

Tallinna Reaalkooli Hoolekande Selts kuulutab välja konkursi stipendiumile „Abituriendist üliõpilaseks“.
Stipendiumi eesmärk on toetada Tallinna Reaalkooli vähekindlustatud abituriente õpingute jätkamiseks kõrgkoolis.
Kandideerimise tingimused:
•    stipendium antakse välja ühekordselt Tallinna Reaalkooli 126. lennu abituriendile hiljemalt 30. maiks 2011, üldjuhul antakse välja üks stipendium;
•    kandideerimiseks tuleb esitada kirjalik taotlus, milles põhjendatakse kandidaadi sobivust ning kuidas stipendiumi planeeritakse kasutada;
•    kandidaate saavad esitada 126. lennu õpilased ja klassijuhatajad;
•   taotlused stipendiumi määramiseks esitada  hiljemalt 25. aprilliks 2011Tallinna Reaalkooli Hoolekande Seltsile aadressil Estonia pst 6, Tallinn 10148 või e-posti aadressile kaie.joe@real.edu.ee;
•    stipendiumi suuruseks on 505 eurot;
•    stipendiumi määramise otsus langetatakse Tallinna Reaalkooli direktsiooni nõupidamisel  02. mail 2011, otsuse langetamisse on kaasatud 126. lennu klassijuhatajad.

29.03.2011