Arhiveeritud - kuu 05.2020

Konkursi REAALI ÕPETAJA 2020 Tallinna Reaalkoolis väljakuulutamine

Tallinna Reaalkooli Hoolekande Seltsi (Selts) juhatus otsustas:

 

  1. Tallinna Reaalkooli õpetajatele ametialase enesetäiendamise võimaluse loomiseks ja/või loomingulise või teadusliku tegevuse soodustamiseks kuulutab Selts välja konkurssi Reaali Õpetaja 2020 stipendiumitele.

 

1.1.  Kuulutada välja Tallinna Reaalkoolis konkurss REAALI ÕPETAJA 2020.  Konkursi ellukutsuja ja sihtfinantseerijaks  on 107. lennu vilistlane Margus Kangro.

 

Korraldus

  • „Reaali Ă•petaja 2020″ stipendiumi konkursile kandidaatide seadmise õigus on reaalkooli vilistlastel, õpetajatel ja muul personalil, õpilastel ja lastevanematel.
  • Stipendium antakse välja kord aastas kooliaasta lõpul.
  • Ăśldjuhul antakse välja vaid ĂĽks stipendium, ĂĽle kolme stipendiumi välja ei anta.
  • Stipendiumi saaja (saajad) määrab Seltsi juhatus.

 

Üldised raamnõuded ülesseatavatele kandidaatidele

  • Stipendiumi kandidaadiks on õpetaja, kelle töötulemused (sealhulgas õpilaste hinnang) on olnud silmapaistvad jooksval õppeaastal ja ka pikema perioodi vältel.
  • Stipendiumi kandidaat on ĂĽldjuhul töötanud Tallinna Reaalkoolis täiskohaga vähemalt 10 aastat, eelistatult ĂĽle 15 aasta. Nimetatust väiksemat tööstaaĹľi korvab saavutuste erakordsus.
  • Stipendiumi kandidaat on ĂĽldjuhul andnud oma panuse kooliellu ka klassijuhatajana; puudujääki selles osas korvab saavutuste erakordsus.

 

1.1.1  Kandidaatide seadmise avaldused esitada 31. maiks aadressile Tallinn, Estonia pst 6 või elektrooniliselt aadressile selt@reaalkool.ee.

 

1.3 Stipendiumite saajate arvu ja stipendiumite suuruse määrab Seltsi juhatus.

14.05.2020