Arhiveeritud - kuu 01.2019

Konkurssi ’’Tallinna Reaalkooli ajaloo stipendium 2019’’ väljakuulutamine

Avalik konkurss stipendiumile ’’Tallinna Reaalkooli ajaloo stipendium 2019’’.
Stipendium määratakse kas ühekordse (2019. aastal toimuva) või pikemaajalise (2019. aastal algava) tegevuse/teo toetuseks, mis on suunatud Talllinna Reaalkooli ajaloo talletamisele.
Kandidaate stipendiumikonkursile võivad esitada kõik füüsilised või juriidilised isikud. Konkursil osalemiseks tuleb esitada Tallinna Reaalkooli Hoolekande Seltsile põhjendatud vabas vormis taotlus või avaldus stipendiumi saamiseks.
Stipendiumi taotluses tuleb ära näidata:

  • stipendiumi kandidaadi ees- ja perekonnanimi, sĂĽnniaeg ning kontaktandmed (aadress, telefoninumber, elektronposti aadress);
  • stipendiumi taotluse põhjendus ja teostatud tegevuse (tegevuste) kirjeldus.

Stipendiumi määrab Tallinna Reaalkooli Hoolekande Seltsi juhatus esitatud taotluste alusel väljakuulutatud stipendiumifondi piires.
Stipendium makstakse välja kas ühekordse maksena või ositi, arvestades tegevuse/teo spetsiifikat ning töömahukust.
Taotlused stipendiumile saab esitada jooksvalt kogu 2019. aasta jooksul.
Avaldused esitada Tallinna Reaalkooli Hoolekande Seltsile aadressil Estonia pst 6 Tallinn 101148 või alar@atm.ee

29.01.2019