P√Ķhikiri

Tallinna Reaalkooli Hoolekande Seltsi p√Ķhikiri Tr√ľki

I Üldsätted

1.1¬†¬†¬†¬† Mittetulundus√ľhingu ametlik nimi on Tallinna Reaalkooli Hoolekande Selts (edaspidi Selts).

1.2¬†¬†¬†¬† Selts on asutatud 16.12.1993.a Tallinna Reaalkooli (edaspidi Kool) vilistlaste, lastevanemate, √Ķpetajate, sponsorite ja Kooli arengust huvitatud muude isikute vabatahtliku mittetulundusliku √ľhendusena.

1.3¬†¬†¬†¬† Selts on t√§htajatult asutatud era√Ķiguslik juriidiline isik, mis tegutseb Eesti Vabariigi √Ķigusaktide ja k√§esoleva p√Ķhikirja alusel.

1.4     Seltsi asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinn.

1.5¬†¬†¬†¬† Seltsi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja l√Ķppeb 31. detsembril.

1.6 ¬†¬†¬† Selts on erakonnav√§line ‚Äď erakondade ja teiste poliitiliste √ľhenduste ning nende esindajate erakondlik tegevus Seltsis on keelatud.

II Seltsi eesmärgid ja nende saavutamise vahendid

2.1     Selts on asutatud avalikes huvides ja Seltsi eesmärkideks on:

2.1.1¬†¬†¬†¬†¬† huvi √§ratamine loodus- ja reaalainete kallakuga alg-, p√Ķhi- ja g√ľmnaasiumihariduse vastu;

2.1.2 ¬†¬†¬†¬† loodus- ja reaalainete kallakuga hariduse edendamine ja √Ķppet√∂√∂ks vajalike aineliste v√Ķimaluste leidmine;

2.1.3¬†¬†¬†¬†¬† kaasaaitamine sellele, et √Ķpetamine ja kasvatamine toimuks Koolis ja Seltsiga seotud muudes haridusasutustes isamaalises, rahvuslikus ja Kooli traditsioone j√§rgivas vaimus.

2.2     Oma eesmärkide saavutamiseks:

2.2.1¬†¬†¬†¬†¬† korraldab ja osutab Koolile materiaalset abi √Ķppe- ja kasvatust√∂√∂ l√§biviimise edendamiseks, sealhulgas Kooli hoonete hooldamiseks, remontimiseks, ehitamiseks ja √ľ√ľrimiseks;

2.2.2¬†¬†¬†¬†¬† otsustab Kooli direktori ettepanekul ainelise abi andmist √Ķpilastele v√Ķi nende perekondadele ning Kooli pedagoogidele ja t√∂√∂tajatele √Ķigusaktidega kindlaksm√§√§ratud korras;

2.2.3      annab välja stipendiume ja eraldab toetusi hariduslikel eesmärkidel;

2.2.4      edendab Seltsi eesmärkide saavutamiseks koostööd teiste samalaadsete organisatsioonidega kodu- ja välismaal;

2.2.5¬†¬†¬†¬†¬† kogub vajalikke rahalisi vahendeid, korraldab selleks kultuuri√ľritusi, v√Ķtab vastu annetusi, moodustab erifonde ja abikassasid oma √ľlesannete t√§itmiseks;

2.2.6      arendab seadusega lubatud majandustegevust;

2.2.7¬†¬†¬†¬†¬† v√Ķib vastu v√Ķtta toetusi riigi v√Ķi kohalike omavalitsuste eelarvetest ja muid avalikke toetusi;

2.2.8 ¬†¬†¬†¬† teeb selgitust√∂√∂d ja osaleb hariduse andmist puudutavates aruteludes ja avaldab arvamust hariduse korraldamise k√ľsimustes.

III Seltsi liikmeskond

3.1¬†¬†¬†¬† Seltsi liikmeks v√Ķib olla iga t√§isealine f√ľ√ľsiline isik, kes soovib kaasa aidata Seltsi eesm√§rkide saavutamisele, j√§rgides Seltsi p√Ķhikirja ja muid Seltsi tegevust reguleerivaid dokumente ja otsuseid.

3.2¬†¬†¬†¬† Seltsi liikmeks vastuv√Ķtmiseks taotleja:

3.2.1¬†¬†¬†¬†¬† esitab Seltsi juhatusele kirjaliku avalduse, milles kohustub t√§itma Seltsi p√Ķhikirja;

3.2.2 ¬†¬†¬†¬† tasub Seltsi √ľldkoosoleku poolt kehtestatud korras ja ulatuses sisseastumismaksu.

3.3¬†¬†¬†¬† Seltsi liikmeks vastuv√Ķtmise otsustab Seltsi juhatus. Seltsi juhatus on liikmeks vastuv√Ķtmise kohustatud otsustama mitte hiljem kui kolme (3) kuu jooksul p√§rast punktis kehtestatud n√Ķuete t√§itmist. Kui juhatus keeldub taotlejat liikmeks vastu v√Ķtmast, v√Ķib taotleja n√Ķuda, et vastuv√Ķtmise otsustaks Seltsi √ľldkoosolek.

3.4     Seltsi liikmete arvestuse korraldab Seltsi juhatus.

3.5¬†¬†¬†¬† Seltsi liikmel on √Ķigus:

3.5.1¬†¬†¬†¬†¬† osaleda Seltsi poolt korraldatud √ľritustel;

3.5.2 ¬†¬†¬†¬† osaleda Seltsi organi v√Ķi esinduse liikme valimistel p√Ķhikirjas kehtestatud korras;

3.5.3 ¬†¬†¬†¬† s√Ķlmida Seltsiga t√∂√∂leping;

3.5.4      saada informatsiooni Seltsi tegevuse kohta;

3.5.5¬†¬†¬†¬†¬† Seltsist v√§lja astuda Seltsi p√Ķhikirjas s√§testatud tingimustel ja korras.

3.6     Seltsi liige on kohustatud:

3.6.1 ¬†¬†¬†¬†¬† j√§rgima Seltsi tegevuses osalemisel Seltsi p√Ķhikirja ja organite otsuseid;

3.6.2¬†¬†¬†¬†¬†¬† v√Ķtma aktiivselt osa Seltsi tegevusest ja igati kaasa aitama Seltsi eesm√§rkide elluviimisele;

3.6.3 ¬†¬†¬†¬†¬† tasuma √ľldkoosoleku poolt kehtestatud korras ja ulatuses Seltsi liikmemaksu;

3.6.4 ¬†¬†¬†¬†¬† mitte kahjustama Seltsi v√Ķi Kooli mainet.

3.7¬†¬†¬†¬† Peale liikme- ja sisseastumismaksu v√Ķib Seltsi liikmele varalisi kohustusi panna ainult √ľldkoosoleku otsusega

3.8 ¬†¬†¬† Seltsi liikmel on omal soovil √Ķigus Seltsist v√§lja astuda kooliaasta l√Ķpul, esitades v√§ljaastumiseks juhatusele kirjaliku avalduse hiljemalt kaks (2) kuud enne jooksva kooliaasta l√Ķppu. Juhatus kustutab v√§ljaastunu Seltsi liikmete nimekirjast kahe (2) kuu jooksul, arvates avalduse saamise p√§evast.

3.9 Liikme v√Ķib Seltsis v√§lja arvata juhatuse otsusega juhul kui Seltsi liige:

3.9.1 ¬†¬†¬†¬† on j√§tnud v√§hemalt √ľhe majandusaasta eest m√Ķjuva p√Ķhjuseta Seltsi liikmemaksu tasumata;

3.9.2¬†¬†¬†¬†¬† ei ole viimase kooliaasta jooksul osalenud √ľhelgi Seltsi √ľldkoosolekul v√Ķi muul Seltsi √ľritustel;

3.9.3 ¬†¬†¬†¬† on j√§tnud korduvalt t√§itmata Seltsi p√Ķhikirja s√§tteid;

3.9.4¬†¬†¬†¬†¬† on oluliselt kahjustanud Seltsi v√Ķi Kooli mainet.

3.10¬†¬† Seltsi liikme v√§ljaarvamise otsustab Seltsi juhatus oma koosolekul, teatades juhatuse koosoleku toimumisest v√§hemalt 14 p√§eva v√§ljaarvatavale liikmele ette, kellel on √Ķigus juhatuse koosolekul s√Ķna√Ķigusega osaleda. Liikme v√§ljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt h√§√§letas v√§hemalt 2/3 juhatuse liikmetest. Seltsist v√§lja arvatud liikmele teatab juhatus 14 p√§eva jooksul kirjalikult tema v√§ljaarvamisest ja selle p√Ķhjustest. Seltsi juhatuse poolt v√§lja arvatud liikmel on √Ķigus n√Ķuda tema v√§ljaarvamise otsuse l√§bivaatamist j√§rgneval Seltsi √ľldkoosoleku poolt ning taotleda Seltsi liikmeks ennistamist.

3.11 Seltsi auliikmeks v√Ķib √ľldkoosolek valida isikuid, kellel on Seltsi v√Ķi Kooli ees v√Ķi Eesti hariduselus silmapaistvaid teeneid.

3.12 Juhatuse otsusega v√Ķib isikuid, kes ei vasta punktis 3.1 nimetatud n√Ķuetele, v√Ķtta tavalises korras Seltsi toetajaliikmeks. Toetajaliikmeks v√Ķivad eelk√Ķige olla Kooli √Ķpilased.

3.13 Au- ja toetajaliikmed ei ole p√Ķhikirja t√§henduses Seltsi liikmed, kuid neil on Seltsis Seltsi liikmetega v√Ķrdsed √Ķigused ja kohustused, v√§lja arvatud h√§√§le√Ķigus ja √Ķigus olla valitud Seltsi organite liikmeteks.

IV √úldkoosolek

4.1¬†¬†¬†¬† Seltsi k√Ķrgeimaks organiks on liikmete √ľldkoosolek, mille ainup√§devuses on:

4.1.1¬†¬†¬†¬†¬† Seltsi p√Ķhikirja muutmine;

4.1.2      Seltsi eesmärgi muutmine, tegevussuundade kindlaks määramine;

4.1.3      Seltsi juhatuse liikmete arvu kindlaks määramine, nende valimine ja tagasikutsumine, juhatuse töökorra kinnitamine;

4.1.4 ¬†¬†¬†¬† Seltsi revisjonikomisjoni (revidendi) valimine v√Ķi audiitori nimetamine;

4.1.5      majandusaasta ja raamatupidamise aruande ning juhatuse tegevusaruande kinnitamine;

4.1.6      Seltsi aasta-eelarve kinnitamine ja selles muudatuste tegemine;

4.1.7¬†¬†¬†¬†¬† Seltsi sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse ja tasumise √ľldise korra kinnitamine;

4.1.8¬†¬†¬†¬†¬† Seltsi igap√§evasest majandustegevuse raamidest v√§ljuvate tehingute tegemiseks juhatusele n√Ķusolekute andmine. √úldkoosoleku n√Ķusolek on vajalik eelk√Ķige, kuid mitte ainult, tehingute tegemiseks, millega kaasneb tehingute s√Ķlmimine ja kohtuvaidluste pidamine juhatuse liikmetega, osaluse omandamine, v√Ķ√Ķrandamine v√Ķi muul viisil osaluse l√Ķppemine √§ri√ľhingutes; liikmelisus v√Ķi selle l√Ķpetamine teistes mittetulundus√ľhingutes; kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade, samuti muude varade, mille v√§√§rtus √ľletab viis tuhat eurot (5,000 EUR) omandamine, v√Ķ√Ķrandamine v√Ķi koormamine; investeeringute tegemine, mis √ľletavad selleks majandusaastaks etten√§htud kulutuste summa; laenude ja v√Ķlakohustuste v√Ķtmine, mis √ľletavad selleks majandusaastaks etten√§htud summad, samuti pikaajaliste laenude v√Ķtmine olenemata laenusummast; laenude andmine ja v√Ķlakohustuste tagamine, mis √ľletavad viis tuhat eurot (5,000 EUR); olulised muudatused Seltsi majandustegevuse ja/v√Ķi rakendatavates raamatupidamise arvestusp√Ķhim√Ķtetes; ja mistahes lepingute s√Ķlmimine, l√Ķpetamine (sealhulgas lepingust taganemine ja lepingu √ľles√ľtlemine) v√Ķi muutmine kolmandate isikutega, kui see toob Seltsile kaasa kohustuse maksta omandatud asjade v√Ķi √Ķiguste v√Ķi osutatud teenuste eest rohkem kui tavap√§rane hind v√Ķi kui see annab kolmandatele isikutele √Ķiguse maksta Seltsile vastavate asjade, √Ķiguste v√Ķi teenuste eest madalamat hinda kui tavap√§rane hind, ning samuti kui lepingute s√Ķlmimine, l√Ķpetamine v√Ķi muutmine toimub teisiti kui tavap√§rastel majanduses rakendatavatel tingimustel ja ametlikel alustel;

4.1.9¬†¬†¬†¬†¬† Seltsi tegevuse l√Ķpetamine;

4.1.10¬†¬†¬† muud k√ľsimused, mis kuuluvad √ľldkoosoleku p√§devusse vastavalt p√Ķhikirjale v√Ķi seadusele.

4.2¬†¬†¬†¬† √úldkoosoleku kutsub kokku juhatus v√§hemalt √ľks (1) kord aastas, reeglina Kooli uue √Ķppeaasta algul.

4.3¬†¬†¬†¬† Juhatus peab √ľldkoosoleku kokku kutsuma, kui;

4.3.1 ¬†¬†¬†¬†¬† seda n√Ķuab kirjalikult ja p√Ķhjust √§ra n√§idates v√§hemalt 1/10 Seltsi liikmetest;

4.3.2 ¬†¬†¬†¬†¬† seda n√Ķuavad Seltsi huvid;

4.3.3 ¬†¬†¬†¬†¬† seda taotleb juhatus v√Ķi Seltsi revident.

4.4 ¬†¬†¬† Kui juhatus ei kutsu punktis 4.3. s√§testatud asjaoludel √ľldkoosolekut kokku, v√Ķivad taotlejad √ľldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.

4.5 ¬†¬†¬† √úldkoosoleku kokkukutsumisest teatab Seltsi juhatus liikmetele √ľks (1) kuu ette juhatuses registreeritud Seltsi liikme elukoha v√Ķi e-posti aadressil.

4.6.¬† √úldkoosolek on kinnine ‚Äď sellel v√Ķivad viibida ainult Seltsi liikmed. Kui √ľldkoosolek nii otsustab, v√Ķivad sellel osaleda ka k√ľlalised.

4.7 ¬†¬†¬† Isikuga seotud h√§√§letamine (valimine) on kinnine (salajane) kui kandidaate √ľhele kohale on rohkem kui √ľks (1). Muul juhul on h√§√§letamine kinnine, kui seda n√Ķuab kasv√Ķi √ľks Seltsi liige.

4.8     Üldkoosoleku kohta koostatakse protokoll.

4.9¬†¬†¬†¬† √úldkoosolek on otsustusv√Ķimeline kui sellel osaleb v√Ķi on esindatud √ľle poole Seltsi liikmetest. Juhul, kui √ľldkoosolekul ei osale v√Ķi ei ole esindatud k√§esolevas punktis n√Ķutava arv Seltsi liikmeid, on sama p√§evakorraga kokkukutsutud uus √ľldkoosolek (korduskoosolek) otsustusv√Ķimeline, kui sellel osaleb v√§hemalt 1/10 Seltsi liikmetest. Korduskoosoleku kutse¬† v√Ķi Seltsi liikmetele edastada koos esmase √ľldkoosoleku kutsega.

4.10 √úldkoosolek on p√§dev vastu v√Ķtma otsuseid, mis olid teatavaks tehtud √ľldkoosoleku kokkukutsumisel v√Ķi millise otsuse tegemist on taotlenud enam kui pool √ľldkoosolekul osalevatest Seltsi liikmetest. Isiku valimise korral v√Ķib √ľldkoosolek valida nende kandidaatide hulgast, kes on kandideerimiseks andnud oma kirjaliku n√Ķusoleku ning kes on kandidaadina kirjalikult √ľles seatud v√§hemalt (2) n√§dalat enne √ľldkoosoleku toimumist. Kandidaatide registreerimise korraldab juhatus.

4.11¬†¬† √úldkoosolekul v√Ķib osaleda ja h√§√§letada Seltsi iga liige v√Ķi tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik volikiri. Esindajaks v√Ķib olla ainult Seltsi liige.

4.12 √úldkoosoleku otsus on vastu v√Ķetud, kui selle poolt on h√§√§letanud √ľle poole koosolekul osalevatest Seltsi liikmetest v√Ķi nende esindajatest ja Seltsi p√Ķhikiri ei n√§e ette suurema h√§√§lteenamuse n√Ķuet.

4.13¬†¬† Seltsi p√Ķhikirja punktides 3.4., 4.1.1, 4.1.8 ja 4.1.9 s√§testatud otsused on vastu v√Ķetud, kui nende poolt on h√§√§letanud √ľle 2/3 √ľldkoosolekul osalevatest liikmetest v√Ķi nende esindajatest. P√Ķhikirja muudatuse j√Ķustub selle registrisse kandmisest. P√Ķhikirjas punktis 4.1.2 s√§testatud Seltsi eesm√§rgi muutmiseks on vajalik v√§hemalt 9/10 liikmete n√Ķusolek, kusjuures muutmist otsustanud √ľldkoosolekul mitteosalenud liikmete n√Ķusolek peab olema kirjalik.

4.14¬†¬† Seltsi liikmel on √ľks (1) h√§√§l. Liige ei v√Ķi otsustada, kui Selts h√§√§letab temaga v√Ķi temaga v√Ķrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist v√Ķi temaga kohtuvaidluse alustamist v√Ķi l√Ķpetamist.

4.15¬†¬† Seltsi liige, kes on ka juhatuse liige, ei v√Ķi h√§√§letada Seltsi majandusaasta ega raamatupidamise aruande kinnitamise otsustamisel. Seltsi liige, kes on ka juhatuse v√Ķi muu organi liige, ei v√Ķi h√§√§letada Seltsi poolt tema vastu n√Ķude esitamise otsustamisel. Nende liikmete h√§√§li ei arvestata sellisel juhul esindatuse m√§√§ramisel.

V Juhatus

5.1¬†¬†¬†¬† Seltsi igap√§evast tegevust juhib ja esindab p√Ķhikirjas ning √ľldkoosoleku otsustest l√§htudes Seltsi juhatus, milles on kolm (3) kuni (7) liiget. Seltsi v√Ķivad k√Ķigis √Ķigustoimingutes esindada kaks (2) juhatuse liiget √ľhiselt.

5.2¬† ¬†¬† Juhatuse liikmed valitakse √ľldkoosoleku poolt kolmeks (3) aastaks.

5.3¬†¬†¬†¬† Juhatuse liige ei v√Ķi oma kohustuste t√§itmist panna kolmandale isikule, kui seda ei ole ette n√§htud √ľldkoosoleku otsusega.

5.4¬†¬†¬†¬† Juhatuse liige ei saa oma kohustuste t√§itmise eest h√ľvitist, kui √ľldkoosoleku otsus ei n√§e ette teisiti. Juhatuse liige t√§idab oma kohustusi vajaliku hoolsusega √ľldtunnustatud kutseoskuste tasemele, oma v√Ķimetele vastavalt ja Seltsile parimal viisil.

5.5¬†¬†¬†¬† Juhatus on otsustusv√Ķimeline, kui sellel osaleb √ľle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse otsus on vastu v√Ķetud kui selle poolt h√§√§letas √ľle poole juhatuse liikmetest. Juhatus v√Ķib vastu v√Ķtta otsuse ka koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt h√§√§letavad kirjalikult 2/3 juhatuse liikmetest.

5.6     Juhatuse pädevusse kuulub:

5.6.1      Seltsi igapäevase tegevuse juhtimine;

5.6.2¬†¬†¬†¬†¬† uute liikmete vastuv√Ķtmise otsustamine;

5.6.3      Seltsi liikmete arvestus ja liikme Seltsist väljaarvamine;

5.6.4      erandkorras tähtajalise liikmemaksusoodustuse tegemine;

5.6.5 ¬†¬†¬†¬† vastavalt √ľldkoosoleku otsustele Seltsi vahendite ja vara kasutamise otsustamine;

5.6.6¬†¬†¬†¬†¬† Seltsi t√∂√∂tajatega t√∂√∂lepingute s√Ķlmimine ja l√Ķpetamine;

5.6.7 ¬†¬†¬†¬† muude seaduse v√Ķi p√Ķhikirja alusel juhatuse p√§devusse kuuluvate k√ľsimuste otsustamine.

VI Seltsi vara

6.1    Seltsi vara moodustub:

6.1.1¬†¬†¬†¬†¬† sisseastumise ‚Äď ja liikmemaksudest

6.1.2      Seltsi majandustegevusest saadavast tulust;

6.1.3 ¬†¬†¬†¬† Seltsi p√Ķhikirjalistest eesm√§rkidest tulenevate tasuliste √ľrituste korraldamisest;

6.1.4      annetustest, kingitustest ja sponsorsummadest;

6.1.5      sihtotstarbelistest eraldistest;

6.1.6 ¬†¬†¬†¬† muust tulust, mis on saadud Seltsi p√Ķhikirjalise tegevuse arendamiseks.

6.2 ¬†¬† Seltsi juhatus v√Ķib Seltsi igap√§evasest tegevusest v√§ljuvaid tehinguid teha ainult √ľldkoosoleku eelneval n√Ķusolekul ja vastavas otsuses s√§testatud tingimustel.

6.3 ¬†¬† Seltsi juhatus korraldab Seltsi raamatupidamist ja koostab p√§rast majandusaasta l√Ķppu raamatupidamise aruande seaduses s√§testatud korras.

6.4 ¬†¬† Seltsi majandustegevuse ning vara seisundi kontrolliks valib Seltsi √ľldkoosolek kolmeks (3) aastaks v√§hemalt kolme liikmelise (3) revisjonikomisjoni v√Ķi revidendi v√Ķi nimetab audiitori, kes viib v√§hemalt √ľks (1) kord aastas l√§bi kontrollimise ning annab sellest aruande √ľldkoosolekule. Revisjonikomisjonil (revidendil, audiitoril) on √Ķigus n√Ķuda raamatupidamis- ja muid vajalikke Seltsi tegevust puudutavaid dokumente ning kontrollida finantsdistsipliini t√§itmist.

6.5 ¬†¬† Juhatus esitab raamatupidamise aruande √ľldkoosolekule kolme (3) kuu jooksul p√§rast majandusaasta l√Ķppemist. Aruandele lisatakse revisjonikomisjoni arvamus. Kui Seltsil on audiitor, lisatakse aruandele audiitori j√§reldusotsus.

6.6 ¬†¬† Aruande kinnitamise otsustab √ľldkoosolek. Majandusaasta kinnitatud aruandele kirjutavad alla k√Ķik juhatuse liikmed.

6.7    Selts ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest. Seltsi liikmed ei kanna varalist vastutust Seltsi varaliste kohustuste eest.

VII √úhinemine ja jagunemine, tegevuse l√Ķpetamine

7.2¬†¬†¬† Seltsi √ľhinemine, jagunemine ja l√Ķpetamine toimuvad seaduses s√§testatud korras.

7.2¬†¬†¬† Seltsi l√Ķpetamisel, p√§rast v√Ķlausaldajate k√Ķigi n√Ķuete rahuldamist ja raha deponeerimist, antakse allesj√§√§nud vara m√Ķnele teisele samalaadse eesm√§rgiga tulumaksusoodustusega √ľhingute nimekirja kantud Eesti hariduse ja/v√Ķi kultuuri edendamise valdkonnas tegutsevale mittetulundus√ľhingule v√Ķi avalik-√Ķiguslikule juriidilisele isikule.

* * *

Tallinna Reaalkooli Hoolekande Seltsi p√Ķhikirja k√§esolev redaktsioon on vastu v√Ķetud Seltsi erakorralise √ľldkoosolekul Tallinnas¬† 27.02.2013.a.

 

 

Kommenteerimine on keelatud.