Arhiveeritud - kuu 09.2016

Lastevanemate ĂĽldkoosolekule esitatud aruanne

Vaata 20.09.2016 lastevanemate ĂĽldkoosolekule esitatud annetuste aruannet siit.

22.09.2016

Konkurss ’’Tallinna Reaalkooli ajaloo stipendium 2016’’

Stipendium määratakse kas ühekordse (2016. aastat toimuva) või pikemaajalise (2016. aastal algava) tegevuse/teo toetuseks, mis on suunatud Talllinna Reaalkooli ajaloo talletamisele.
Stipendiumifondi maksimaalseks suuruseks on 7500 eurot. Kandidaate stipendiumikonkursile võivad esitada kõik füüsilised või juriidilised isikud. Konkursil osalemiseks tuleb esitada Tallinna Reaalkooli Hoolekande Seltsile põhjendatud vabas vormis taotlus.
Stipendiumi taotluses tuleb ära näidata:

  • stipendiumi kandidaadi ees- ja perekonnanimi, sĂĽnniaeg ning kontaktandmed (aadress, telefoninumber, elektronposti aadress);
  • stipendiumi taotluse põhjendus ja teostatud tegevuse (tegevuste) kirjeldus.

Stipendiumi määrab Tallinna Reaalkooli Hoolekande Seltsi juhatus esitatud taotluste alusel väljakuulutatud stipendiumifondi piires.
Stipendium makstakse välja kas ühekordse maksena või ositi, arvestades tegevuse/teo spetsiifikat ning töömahukust.
Taotlused stipendiumile kandideerimiseks esitada hiljemalt 21.09.2016.a.
Avaldused esitada Tallinna Reaalkooli Hoolekande Seltsile aadressil Estonia pst 6 Tallinn 101148 või alar@atm.ee

07.09.2016