Arhiveeritud - kuu 02.2011

Konkurss Tallinna Reaalkooli spordiedendaja stipendiumile.

Tallinna Reaalkooli Hoolekande Selts  kuulutab välja avaliku konkursi Tallinna Reaalkooli spordiedendaja stipendiumile.

Stipendium määratakse treenerile enesetäiendamise ja praktika võimaldamisteks ning kogemuste hankimiseks õpilaste/ õpilasmeeskondade  juhendamisel.

Stipendiumi määramise tingimused on:

  • taotleja edendab või soovib edendada Tallinna Reaalkooli sporditegevust.
  • taotleja juhendab või asub juhendama  treeninggruppi või sportmängude meeskonda, milles vähemalt pooled juhendatavad  õpivad Tallinna Reaalkoolis ja mille liikmete võistlusel osalemise andmetes ja/või meeskonnanimes sisaldub Tallinn Reaalkooli identiteet.

Stipendiumi määrab  Tallinna Reaalkooli Hoolekande Seltsi juhatus sooviavalduste alusel. Stipendiumi suuruse ja maksegraafiku kehtestab Tallinna Reaalkooli  juhatus.

Avaldused stipendiumile kandideerimiseks esitada hiljemalt 16.02.2011

Avaldused esitada Tallinna Reaalkooli Hoolekande Seltsile aadressil Estonia pst 6, Tallinn 101148  või kaie.joe@real.edu.ee

Täiendav info:  kaie.joe@real.edu.ee

02.02.2011