Reaali õpetaja 2017 Tallinna Reaalkoolis ja Tallinna Kesklinna Põhikoolis

Pikaajalise töökogemusega Tallinna Reaalkooli ja Tallinna Kesklinna Põhikooli õpetajatele ametialase enesetäiendamise võimaluse loomiseks ja/või loomingulise või teadusliku tegevuse soodustamiseks kuulutab Selts välja konkursi “Reaali õpetaja 2017” stipendiumile.

1.1. Kuulutada välja Tallinna Reaalkoolis konkurss REAALI ÕPETAJA 2017.  Konkursi ellukutsuja ja sihtfinantseerija vil! 107; Margus Kangro ettepanekul on konkursi korralduslikud tingimused ja nõuded kandidaatidele järgmised:
Korraldus

 • „Reaali õpetaja 2017″ stipendiumi konkursile kandidaatide seadmise õigus on reaalkooli vilistlastel, õpetajatel ja muul personalil, õpilastel ja lastevanematel.
 • Stipendium antakse välja kord aastas kooliaasta lõpul.
 • Üldjuhul antakse välja vaid üks stipendium, üle kolme stipendiumi välja ei anta.
 • Stipendiumi saaja (saajad) määrab Seltsi juhatus.

Üldised raamnõuded ülesseatavatele kandidaatidele

 • Stipendiumi kandidaadiks on õpetaja, kelle töötulemused (sealhulgas õpilaste hinnang) on olnud silmapaistvad jooksval õppeaastal ja ka pikema perioodi vältel.
 • Stipendiumi kandidaat on üldjuhul töötanud Tallinna Reaalkoolis täiskohaga vähemalt 10 aastat, eelistatult üle 15 aasta. Nimetatust väiksemat tööstaaži korvab saavutuste erakordsus.
 • Stipendiumi kandidaat on üldjuhul andnud oma panuse kooliellu ka klassijuhatajana; puudujääki selles osas korvab saavutuste erakordsus.

1.2. Kandidaatide seadmise avaldused esitada 20. maiks 2017 aadressile Tallinn, Estonia pst 6 või elektrooniliselt aadressile: seltspiltreaalkool.ee

1.3. Kuulutada välja Tallinna Kesklinna Põhikoolis konkurss REAALI ÕPETAJA 2017.

Korraldus

 • „Reaali Õpetaja 2017″ stipendiumi konkursile kandidaatide seadmise õigus on Tallinna Kesklinna Põhikooli õpetajatel ja muul personalil, õpilastel ja lastevanematel ning Tallinna Reaalkooli vilistlastel.
 • Stipendium antakse välja kord aastas kooliaasta lõpul.
 • Üldjuhul antakse välja vaid üks stipendium, üle kolme stipendiumi välja ei anta.
 • Stipendiumi saaja (saajad) määrab Seltsi juhatus.

1.4. Kandidaatide seadmise avaldused esitada 20. maiks aadressile Tallinn, Pärnu mnt 11 või elektrooniliselt aadressile seltspiltreaalkool.ee.

Stipendiumite saajate arvu ja stipendiumite suuruse määrab Seltsi juhatus.

Kommenteerimine on keelatud.