Athiveeritud - päev 15.09.2014

Konkurss ’’Tallinna Reaalkooli ajaloo stipendium 2014’’

Stipendium ’’Tallinna Reaalkooli ajaloo stipendium 2014’’ määratakse kas ühekordse (2014. aastat toimuva) või pikemaajalise (2014. aastal algava) tegevuse/teo toetuseks, mis on suunatud Talllinna Reaalkooli ajaloo talletamisele.
Stipendiumifondi maksimaalseks suuruseks on 5000 eurot. Kandidaate stipendiumikonkursile võivad esitada kõik füüsilised või juriidilised isikud. Konkursil osalemiseks tuleb esitada Tallinna Reaalkooli Hoolekande Seltsile põhjendatud vabas vormis taotlus.
Stipendiumi taotluses tuleb ära näidata:

  • stipendiumi kandidaadi ees- ja perekonnanimi, sĂĽnniaeg ning kontaktandmed (aadress, telefoninumber, elektronposti aadress);
  • stipendiumi taotluse põhjendus ja teostatud tegevuse (tegevuste) kirjeldus.

Stipendiumi määrab Tallinna Reaalkooli Hoolekande Seltsi juhatus esitatud taotluste alusel väljakuulutatud stipendiumifondi piires.
Stipendium makstakse välja kas ühekordse maksena või ositi, arvestades tegevuse/teo spetsiifikat ning töömahukust.
Taotlused stipendiumile kandideerimiseks esitada hiljemalt 30.09.2014.
Avaldused esitada Tallinna Reaalkooli Hoolekande Seltsile aadressil Estonia pst 6 Tallinn 101148 või alar@atm.ee

15.09.2014