Kolmas reaal- ja loodusteadusliku hariduse konverents Tallinna Reaalkoolis

Tallinna Reaalkoolis toimus 13.-14. septembril kolmas rahvusvaheline reaal- ja loodusteadusliku hariduse konverents, mille korraldamisel olid abiks ka meie klassi õpilased. Kohal olid mitmed väliskülalised erinevatest riikidest: Hollandist, Suurbritanniast, Venemaalt jne, kes esitasid nii enda loenguid kui ka kuulasid eestikeelseid paneeldiskussioone, mis puudutasid Eesti haridussüsteemi. Meie kooli õpilased tõlkisid paljusid loenguid ning aitasid väliskülalistel eestikeelsetest loengutest aru saada. Aulas toimuvaid eestikeelseid paneeldiskussioone tõlkisid õpilased väliskülalistele pidevalt eesti keelest inglise ja vene keelde sosintõlkena, et diskussiooni kulgu võimalikult vähe häirida. Meie klassi õpilased Kristjan Nork ja Jüri Kozlik tegid tõlget Venemaalt tulnud väliskülalistele. Inglise keeles peetavaid loenguid tuli tõlkida eesti keelde kohaletulnute jaoks, kes inglise keelt nii hästi ei vallanud: näiteks Hubert Hakk tõlkis Šotimaalt tulnud esineja Neil McIntyre’i kaht loengut eesti keelde. 13. septembri õhtul toimus ōpetajate majas üritusest muljetamine ning esitati ettekanded, teiste hulgas esinesid ka Kerttu Inger Kail klaveril ja Maia Saskia Selis vioolal. Lisaks muule said üritusel osalevad väliskülalised omavahel põhjalikumalt juttu vesta ning uurida nende jaoks tõlget tegevatelt õpilastelt rohkem nii Eesti kui ka tuleviku(ülikooli)plaanide kohta. 14. septembril jätkus konverents samamoodi nagu eelmiselgi päeval: toimusid väliskülaliste loengud ja paneeldiskussioonid aulas. Päeva keskel valmistasid õpilased meie klassist ette vitamiinipausi: jagati nii eelnevalt parajateks suutäiteks valmis õunu, pirne kui ka viinamarju. Konverentsi lõpul koguti allkirju ühtsete ülesannetega põhikooli lõpueksamite toetuseks.

Kommenteerimine on keelatud.