TRK 136

Realica kursusest teame, et Tallinna Reaalkool tähistab kokkuleppeliselt oma sünnipäeva 29. septembril ning nii tehti seda ka sel aastal. 

Sel puhul olid kõik kooli tulnud pidulikes riietes ja koolimütsid peas. Päeva esimene pool möödus meil tavapäraselt tundides, kuid kuuenda tunni ajal kogunes terve 135. lend aulasse, et kuulata, mida põnevat on meile rääkida viimastel Hüdra poistel. Piret Otsa suunavad küsimused tegid kuulamise palju toredamaks, sest kõige rohkem pakkus enamikele siiski huvi tolleaegne koolielu ja põnevad seigad nende meeste kooliajast.

Külalistunni lõppedes seadsime sammud staadionile, kus oli klassikaaslaste poolt kaetud laud Vapianost tellitud pitsaga. Enne sööma asumist pidas direktor kõne ning õnnitles rahvusvahelistel olümpiaadidel häid kohti saavutanud õpilasi ning ka neid, kes olid kooli spordivõistlustel edukalt esindanud. Meie klassist said sportlike saavutuste eest diplomi Jennifer ja Iris. Direktori kõne peetud, võisime asuda tellitud pitsat nautima. Kui kõigil olid kõhud kahe pitsalõigu (ning mõnel ka teiste klasside piduroogade) poolt täidetud, oli aeg suunduda veel viimasesse tundi, milleks oli kirjandus. Õpetaja andis meile kiirülevaate Puškini eluloost eelseisva Venemaa reisi tarbeks. 

Nõnda möödus 10.c klassi  esimene ühine kooli sünnipäev. Vaid kaks on veel ees!

Kommenteerimine on keelatud.