Müstiline mai


Maikuu kokkuvõte

Maikuu alguseks oli distantsõpe kestnud juba rohkem kui poolteist kuud. Motivatsioon oli siiski kõrgel, kuna peaaegu igas aines oli tulemas mingit sorti lõputöö. Näiteks muusikas meil otseselt kontrolltööd ei olnud, vaid pidime vaatama ühte ooperit ning seda kirjeldama. Maikuu alguses oli ka videokõnesid aineõpetajatega rohkem, sest võtsime läbi viimaseid teemasid ning kordasime kokkuvõtvateks töödeks. Enamus selliseid töid võtsidki aset maikuu keskel ja lõpupoole, väljaarvatud eesti keel ja matemaatika, kus kokkuvõtvad tööd jäid viimasesse koolinädalasse. Maikuu jooksul sujus õppetöö üldiselt väga hästi: info liikus õpetajate ja õpilaste vahel kiiresti, videotunnid aitasid õpetajatel paremini teemasid seletada ning õpilaste küsimustele vastata. Ka näiteks kehalises kasvatuses oli õpetaja meile loomingulisi ülesandeid välja mõelnud. Näiteks kujundorienteerumine, kus saab telefonirakenduse abil oma liikumisega kaardile erinevaid kujundeid luua. Kunstis olid samuti väga mõnusad ülesanded ja projektid. Näiteks ülesanne ,,Peatame viiruse’’, kus me saime A3 lehele joonistada vabas tehnikas midagi loomingulist ja teemakohast.
Mai lõpuks oli umbes pooltes ainetes õppekava läbitud ning maikuu kokkuvõtteks võiks öelda, et oli töökas ning huvitav ja mai lõpus oli juba tunda suveootust.

Autor: Ergo Tamm

Toimetaja: Anette Auväärt

Kommenteerimine on keelatud.