Teaduspäev Tallinna Reaalkoolis 02.04.2019

2. aprillil toimus Tallinna Reaalkoolis teaduspäev, mil käisid koolis rääkimas spetsialistid erinevatest teadusharudest. Meditsiinisuuna tõttu käisid meie klassile rääkimas 5 meditsiinivaldkonna asjaarmastajat, kuid siiski vägagi erinevatest valdkondadest.

Nimelt esimese loengu pidas Tallinna Tehnikalikooli molekulaarbioloog Kaia Palm. Põhiliseks vestlusteemaks oli geenitehnoloogia ning selle edusammud 21. sajandil. Räägiti geenimodelleerimisest, tüvirakkudest, vähi ennetamisest ning ravimisest. Kaia andis meile parema aimu, kuidas võiks geenide otsesene muutmine inimkonnale kasulik olla, kuid mis tõstab esile ka uued eetilised küsimused ning nn „superinimeste“ loomise ajastu.

Teiseks esinesid meile Ivo Fridolin ning Kristjan Pilt, kes tutvustasid meile meditsiinitehnoloogiaid. Üht-teist oli neil ka kaasa võetud, nt lihtsakoelisem patsiendimonitor ning arvuti koos hulgalise tarkavaraga ja riistvaraga, mis võimaldas koha peal ka mõõta inimese põhilisi meditsiinilisi parameetreid (pulss, vererõhk, keha temeperatuur, vere hapniku küllastatus, hingamissagedus). Põhiliselt selgitati meile tehnoloogia arengut meditsiinis ning nende tööpõhimõtteid.

Meditsiiniinseneeria

Kolmandaks rääkis meile psühhiaater Karola Peebo vaimsest tervisest. Loeng oli nii vaimsete haiguste tekkepõhjustest, ravist kui ka ennetamisest. Samuti andis ta head nõu, kuidas tulla toime igapäevase stressiga ning kuidas seda ka vältida.

Esitlus vaimsest tervisest, pildi autor Hanna

Viimseks külaliseks oli aga perearst Ingmar Lindström, kes kõneles üleüldisest tervisest ja seda mõjutavatest teguritest. Teemale lähenes ta humoorikalt, kuid veidi sügavamalt, kui meile sellest ennist oli räägitud. Erinevate tegurite pikaajalise olemasolu tagajärgede iseloomustamiseks tõi Ingmar meile elulisi kui ka piltlikke võrdlusi, mis aitas teemat paremini mõista.

Esitlus tervise hoidmisest, pildi autor Hanna

Kokkuvõttes oli teaduspäev igati arendav ning silmaringi laiendav meditsiinialal. Tutvustati valdkonna mitmeid erinevaid tahke, sealjuures ka tehnoloogilisi külgi, äratades ka mõningat huvi meie klassi üksikute inseneride seas. Niisamuti tuletas see meelde ka kui erinevaid teadmisi läheb vaja meditsiinis ning spetsialiseerumiseks on meditsiiniharusid küllaga.

Autor: Artur, toimetas Hanna

Kommenteerimine on keelatud.