Krishna templi külastus

Ühel detsembrikuu neljapäeval seadis osa meie klassist usundiõpetuse tunni raames sammud Luise tänavale, et tutvuda sealse Krishna Teadvuse Eesti Koguduse Krishna templiga. Templis võttis meid vastu Lennart, kes on üheksa aastat olnud sealses templis munk, kuid nüüd on tema tööks inimeste harimine idamaade kultuuride teemal. Lennart tutvustas meile Krishna teadvuse peamisi tunnusjooni ning uskumusi. Saime küsida meile huvipakkuvaid küsimusi ning laulsime koos Lennartiga Krishna teadvuse tunnuslaulu ,,Hare Krishna”. Külastuse lõpuks saime üllatuse osaliseks – nimelt pakuti meile kõigile aasiapärast käsitööna valminud maiust.
Oleme küll usundiõpetuse raames mitmeid erinevaid pühakodasid külastanud, kuid Krishna tempel jättis kahtlemata tugevaima elamuse.

Mia Marie

Kommenteerimine on keelatud.