Viimane esimene koolipäev

Pärast pikki aastaid ootamist jõudis ka meile kätte aeg, mil saime end abiturientideks kutsuda. Arusaam, et me oleme kooli vanim klass tuli arvatavasti kõigile ootamatult, mistõttu kutsus juhtkond augusti viimasel päeval kogu lennu staadionile, et kooliaasta sisse juhatada.

Oma esimesele koolipäevale tagasi mõeldes tuleb kindlasti paljudel meelde väike elevus ning hirm uue suure koolimaja ees. Esimese klassi õpilaste hirmu leevendamiseks usaldati meile aktusel ülesanne tutvustada neile erinevaid klasse ning oluliste ruumide (näiteks tualeti) asukohta. Kui esimene koolikell oli kõlanud, sai koolijütsidega külastatud füüsika ja keemia tunde, et uued realistid saaksid olulised teemad ikka varakult selgeks. Pärast mütside pähe panekut said värsked koolilapsed sündmuse meenutamiseks meilt kaardi.

Kommenteerimine on keelatud.