Õpilaskonverents Lillekülas

Ühel aprillipäeval hakkasime me kirjandustunnis käsitlema Goethe elutöö “Fausti” I osa. Teadsime, et pidime külastama ja käsitlema ka ooperit “Faust”, aga siis selgus veel tõik, et peame Lilleküla Gümnaasiumiga sellel teemal õpilaskonverentsi. See tõotas lisatööd ja lisavaeva, aga samas äratas uudishimu, sest paljud meist ei olnud varem teise kooli õpilastega õpilaskonverentse pidanud.

Meie kirjandusõpetaja Piret Järvela mõte oli lavastada 45-minutiline läbimõeldud arutelu “Jüri Üdi klubi” saate formaadis, mis eeldas läbimõeldud ettekannet ja kogu klassi osalust. Töötasime alguses väiksemate, siis suuremate rühmadena. Lõpptulemus oli midagi, milles oli muusikalisi etteasteid, pantomiimi, poolimproviseeritud kirjanduslikku ja ooperile tuginevat arutelu ning üht-teist ka “Fausti” kohta.

17. aprillil jõudis kätte õpilaskonverentsi päev ning terve meie klass sõitis Lillekülla, julgust võõras koolis omapäi arutelu pidada andis ka meie klassijuhataha Piret Karu kaasatulek. Sealsed kodanikud tegid meile erinevaid ettekandeid, et seostada “Fausti” kui ooperit, teost ja teatrilavastust. Meie jäime tulemusega rahule ja ehk kehtib sama ka õpetajate kohta.

Õpilaskonverentsil

Kommenteerimine on keelatud.