Arhiveeritud - kategooria: ‘Meedia valikkursus’

Karl Erik Rabakuke, Miriam Koppeli ja Anna-Liisa Tõnismäe arvamus veebiajakirjandusest

3. detsembri meediatunnis vaatasime uudistevoogu erinevatest portaalidest. Siin on lühike kokkuvõte nende võrdlusest, uudiste asjalikkusest ja tüübist:

Err: Ainult kvaliteetuudised. Uudised on esitatud konkreetselt, esitatud on ainult oluline info. Pildid on asjakohased või puuduvad. 3 esimest uudist:
Aaviksoo: Eesti koolides jäävad talendid vajaliku tähelepanuta
Neeme Järvi võtab puhkust, aga ERSO kontserdid ära ei jää
Eesti õpilaste PISA-testi tulemus paranes, Aasia riigid juhivad

Postimees: Kõmuuudised puuduvad, aga kvaliteetuudiste vahel on ka pseudouudiseid. 3 esimest uudist:
Valitsuse tagandamine kukkus Ukrainas läbi
Suri joonisfilmide režissöör Avo Paistik
Ema sĂĽĂĽdistab laste haigestumises Tallinna McDonaldsit

Õhtuleht: Palju kõmu- ja pseudouudiseid, kuid leiab ka kvaliteetset infot. 3 esimest uudist:
Evelin Ilves: mittenakkushaiguste ohjeldamiseks on vaja meie kõigi, ka tootjate, ühist vastutust
OSTJA: pärast Riia tragöödiat vaatan poodi asudes kõigepealt lakke
Kalev Kruus, õpi! Kuidas hääldada Chelsea staarmängija nime

Elu24: ainult pseudo- ja kõmuuudised. Korratakse uudiseid potentsiialselt huvipakkuvatel teemadel (Anni Arro, Justin Bieber, “Su nägu kõlab tuttavalt” jne)
3 esimest uudist:
Anni Arro: mul on juba pikalt elukaaslane, ta on lihtsalt üks väga-väga tore inimene
ELU PIDU/ Loosi lähevad Tantsuparadiisi piletid!
Elu24 video! Kellele hoiab Kaire Vilgats pöialt näosaate finaalis ja kas on oodata laulja sooloalbumit?

Kõige kvaliteetsemaid uudiseid saab lugeda veebiportaalist err.ee. Olulist infot leiab ka Postimehest ja Õhtulehest, kuid viimases on kõmuuudiste vahelt raske kvaliteetuudiseid välja sõeluda. Elu24 on pigem meelelahutusportaal, milles leiab lõbustust uudise vormis.

Karl Erik Rabakukk
Miriam Koppel
Anna-Liisa Tõnismäe 10.B

06.12.2013

Laura Jakobsoni arvamus veebiajakirjandusest

Veebilehtedes on piir kvaliteet- ja kõmuajakirjanduse vahel õrnem kui paberkandjal, sest veebis on infotulv pidevalt muutuv ja see on tihti lihtsustatud ning kallutatud. Uurisin nelja veebiportaali: err.ee, postimees.ee, ohtuleht.ee ja elu24.ee, et leida piir kvaliteet- ja kollase ajakirjanduse vahel.

Eesti Rahvusringhäälingu veebiportaal err.ee on avalik-õiguslik meedia, millel on riiklik toetus. Ta teenib avalikku huvi, aitab kaasa demokraatia arengule ja kvaliteetajakirjanduse tootmisele. Veebiportaal on ametlik: visuaalselt minimalistlik ja lihtne, sest pealkirjad ei rõhu emotsionaalsusele ja on enamjaolt ühes suuruses, värvikasutus on neutraalne (valge, hall, sinine) ning fotod ei tõmba tähelepanu endale, vaid jäävad pigem tagaplaanile, tekst on paigutatud korrapäraselt. Tegemist on kvaliteetajakirjandusega, sest peamised teemad on poliitika, majandus, kultuur ning enamasti kajastatakse kodumaised uudiseid. Mitme erineva artikli põhjal võin öelda, et lood on pikad, sisukad ja teave põhjalik. Pseudouudiseid ei märganud ning samuti puudus ka reklaam. Tähelepanu köitis Urmas Vaino artikkel “Tulemusstipendiumi saavate tudengite arv suureneb.”

Postimehe veebiportaalis postimees.ee on pilte rohkem kui Eesti Rahvusringhäälingu lehel, samuti on pealkirjade kujundus mitmekesisem: erinev suurus, värv, stiil. Lisaks on mõnel pealkirjal juures ka sissejuhatav lõik, mis aitab pealkirja paremini lahti mõtestada. Märgata on vilkuvaid reklaame. Lugusid on kõigist eluvaldkondadest ning pealkirjadega püütakse rõhuda rohkem inimese vaimsusele, pseudouudiseid on vähe. Minu arvates kasutab Postimees tabloidistumist strateegiana, et säilitada oma positsioon avalikus sfääris. Selleks on välimus muudetud atraktiivsemaks, kuid sisu on endiselt kvaliteetne: argumenteeritud ja informatiivsed uudised, palju arvamusartikleid. Tähelepanu tõmbas Telemari Looneti artikkel “PISA: Euroopa noorte lugemisoskus jääb alla USA õpilastele.”

Õhtulehe veebiportaalis ohtuleht.ee on tabloidistumist märgata veelgi rohkem, sest fotod domineerivad pealkirjade üle, mis on kohati ei paista silmagi, reklaami on väga palju (isegi liiga palju, sest uudised lähevad kaotsi), värvikasutus on lai, lood lühikesed ja emotsionaalsed. Pseudouudiseid on märgatavalt rohkem kui Postimehe portaalis. Välismaiste uudiste arv on samuti suurem. Silma hakkas Mihkel Maripuu artikkel “Sõmerul lonksas 6-aastane laps mänguplatsilt leitud limonaadipudelist kemikaali.”

Meelelahutusportaal elu24.ee on tabloidajakirjandus, sest fotosid on palju, pealkirjad on suured ja värvilised, lood on lühikesed, lihtsad, pealiskaudsed ja üldistatud, enamasti pseudouudised, millel pole uudisväärtuslikku tähendust. Tegemist on kõmu-uudistega ja ühtegi arukat pealkirja silma ei hakanud. Ainus huvipakkuv artikkel oli “400 000 aasta vanusest luust saadi maailma vanim DNA.”

ERR’i uudisteportaal on selge näide kvaliteetajakirjandusest ja selle vastand on kõmuajakirjandus Elu24. Õhtuleht ja Postimees jäävad nende kahe vahele, kuid Postimees kaldub pigem kvaliteetajakirjanduse poole, sest päevakajalised teemad on tähtsamal kohal ja palju on oma ala spetsialistide arvamust. Õhtulehes on seevastu ülekaalus pseudouudised ning kvaliteeti on vähem. Seega piir kvaliteet- ja tabloidajakirjanduse vahel jooksebki Postimehe ja Õhtulehe vahel, kuid see on õhkõrn ja kindlasti muutuv.

Laura Jakobson

5.detsember 2013

05.12.2013

Andreas Otti ja Maria Paalma arvamus veebiajakirjandusest

            Uurisime nelja veebiportaali: err.ee; postimees.ee; ohtuleht.ee; elu24.ee. Kõige uudisväärtuslikumad uudised on Eesti Rahvusringhäälingu portaalis. Järgmisena tulevad Postimehe, seejärel Õhtulehe ning Elu24 uudised. Leidsime palju pseudouudiseid, suure osa neist leidsime Elu24 ja Õhtulehe portaalidest. ERR ning Postimees on rohkem kvaliteetuudiste avaldajad.

            Kui võrrelda nelja portaali kujundusi, siis leiame palju erinevusi. ERRi kujundus on tagasihoidlik ning ametlik. Postimehe kujundus on reklaamiv, kuid siiski ametlik ja infot edastav. Õhtulehe kujunduses leiame kõige rohkem reklaami kõigist neljast portaalist ning kujundus on üldjoontes vaba. Elu24 kujundus on samuti vaba, kuid reklaami on teistega võrreldes rohkem.

Veebilehe uudisväärtuslikkust on väga hea hinnata selle järgi, mis on veebilehe esimene uudis. Meid köitsid veebiportaalidest kõige rohkem järgmised uudised:

ERR:   “Aaviksoo: Eesti koolides jäävad tõelised talendid tähelepanuta.”

Õhtuleht: “Narva saadikud tõstsid kolmandiku võrra oma palka.”

Postimees: “Ettepaneku NATO avalduseks Ukraina kohta tegi Eesti minister.”

Elu24:  “Politsei: Paul Walkeri auto ei osalenud võidukihutamises.”

Kokkuvõtteks võib öelda, et kõik veebiportaalid pakuvad erineva sisu, kvaliteedi ning usaldusväärsusega teavet. Enne tuleks hoolikalt tutvuda väljaandega, kui kontrollitud infot sealt leiab. Samuti on inimesed erinäolised ja nende soovid ning eesmärgid eriilmelised, osa otsib lihtsalt kõmu ja loeb kollast ajakirjandust, osa pöörab tähelepanu kvaliteedile ja loeb uudisväärtuslikku kirjandust.

Andreas Otti ja Maria Paalma

3.detsember 2013

05.12.2013