Kunstinäituse külastus

Käisime KUMU-s vaatamas Konrad Mägi näitust. Meie giidiks oli Tallinna Reaalkooli vilistlane Andrus Roos. Näitus viis meid läbi nelja perioodi Konrad Mägi kunstis ja elus. Nendeks perioodideks olid Norra, Saaremaa, Lõuna-Eesti ja Itaalia. Need perioodid olid hästi eristatavad ka tema teostest.

Näitus oli väga tore ja suureks abiks kunstitöö jätkamisel.

Kommenteerimine on keelatud.