Arhiveeritud - kuu 03.2019

Kunstinäituse külastus

Käisime KUMU-s vaatamas Konrad Mägi näitust. Meie giidiks oli Tallinna Reaalkooli vilistlane Andrus Roos. Näitus viis meid läbi nelja perioodi Konrad Mägi kunstis ja elus. Nendeks perioodideks olid Norra, Saaremaa, Lõuna-Eesti ja Itaalia. Need perioodid olid hästi eristatavad ka tema teostest.

Näitus oli väga tore ja suureks abiks kunstitöö jätkamisel.

23.03.2019

Nelja kooli ĂĽhiskatsed

Nelja kooli katsetel käis peaaegu terve klass. 9 õpilast said vabastuse vabariiklikul olümpiaadil saavutatud heade tulemuste eest.
Kõigi arvates olid katsed keskmised, mõni üksik arvas, et rasked. Katseteks saime hea ettevalmistuse matemaatika tunnis.

16.03.2019

PEK ehk põhikooli esinduskoda 137.c klassis

Meie klassist kuuluvad põhikooli esinduskotta Gerdo ja Emilie. Tegeleme üldise koolieluga ehk korraldame põhikooli üritusi, arendame kooli traditsioone, hoiame klasse kursis koolis toimuvaga ja palju muud põnevat. Näited PEK-i korraldatud sündmustest: jõulupidu, sõbrapäev, laat, stiilinädal ja tervisenädal.
Gerdo ja Emilie

01.03.2019