Nelja kooli ühiskatsed

Nelja kooli katsetel käis peaaegu terve klass. 9 õpilast said vabastuse vabariiklikul olümpiaadil saavutatud heade tulemuste eest.
Kõigi arvates olid katsed keskmised, mõni üksik arvas, et rasked. Katseteks saime hea ettevalmistuse matemaatika tunnis.

Kommenteerimine on keelatud.