Sekeldused sööklas

Eelmise veerandi lõpunädalal ründasid 9.c klassi sööklaveteranid kooli sööklat ja ära sai söödud suhteliselt palju kamba peale. Täpse arvestuse jätan siin kajastamata. Igatahes osad lahkusid ja lõpuks jäi sinna kõigest 3 veterani 19 taldrikuga. Need võeti kätte ja suunduti minekule, küll oli ikka sööklatöötajate imestus suur. Õnneks laabus kõik hästi, nagu alati meiega läheb. Pilt sai ikka kah tehtud mingi hetk, aga seal tervet hunnikut ei olnud.

Kõrgema astme veteranid Aadamsoo ja Koršets olid toiduga rahul.

Lisa kommentaar