Arhiveeritud - kuu 12.2008

19. detsembril TĂĽril ja Kurgjal

II õppeveerandi viimasel koolipäeval toimus klassiekskursioon. Külastasime Türil asuvat Eesti Ringhäälingumuuseumi. Põhirõhk oli pandud küsimustele, kuidas valmib raadioteatris kuuldemäng. Toimus ka ühe, mitmest ette vamistatud, kuuuldemängu lindistus.

Edasi jätkus meie jõuluprogramm Kurgjal. Tutvusime erinevate jõulukommetega ja nägime, kuidas küpsetati vanasti leiba. Külastasime C.R.Jakobsoni majamuuseumi. Ja edasi jätkub jõuluvaheaeg!

29.12.2008

16. detsembril toimus VII-VIII klasside õpilaste jõulupidu

Jõulupidu oli vahva. Programm oli huvitav ja leidsime kogu klassiga kingitusepakid kenasti üles. Igaüks ütles klassis pakki saades ka oma jõulusoovi kaaslastele. Pidu liitis meid ka teiste koolikaaslastega. Aktiivselt tegelesid peo korraldamisega Laura, Hanna ja Sergio.

29.12.2008

Novembrikuu lõpp – VII klassside sisevaatlus

Juba teist korda täitsime ankeete, kuidas meil läheb koolis.  Esimest korda täitsime analoogilist ankeeti esimese õppenädala lõpul ja teist korda teisel õppeveerandil. Ankeedi täitsid ka meie vanemad. Kokkuvõte tehti õppekogus 1.detsembril. Arutelust andis ülevaate tervele klassile õppealajuhataja Ahti Pent 12.detsembril.  Kõik tundub laabuvat ja erilisi probleeme ei ole.

29.12.2008

Spordipäev

Spordipäev toimus 19. septembril. Esinesime üksmeelse ja võitlustahtelise klassikollektiivina.

29.12.2008

1.septembr 2008 – oleme Tallinna Reaalkooli õpilased

Kaunis sügispäev. Tallinna Reaalkooli direktor andis meile koolimütsid reaalipoisi juures. Esimest korda liikusime pudireas kooli staadionile, kus toimus õppeaasta avaaktus. Start on antud. Algavad agrgipäevad, mis toovad kindlasti palju koolirõõõmu, pigutust ja nõuavad järjekindlust.

29.12.2008

28. augustil kohtusime kõik esimest korda

28. augustil kohtusime kõik esmakordselt omas klassis (204). Oli tuttavaid, aga palju oli ka neid, kellega tuleb alles sõbraks ja heaks tuttavaks saada. Tegime üheskoos ringkäigu ka koolimajas, saime õpikud ning töövihikud.

29.12.2008

Esimene kohtumine klassijuhatajaga

6.juunil kohtusime esimest korda oma klassijuhtajaga. Toimus vajalike dokumentide esitamine ja põgus jututajamine huvidest ja oma tegevusest väljaspool kooli.  Väike üllatus oli ka, pidime nimelt täitma testi inglise keeles.

29.12.2008

Maikuu teisel poolel kohtusid klassijuhatajaga meie vanemad

Tallinna Reaalkooli 2008/2009 õppeaasta VII C klassist

Klasssijuhtaja informatsioon lapsevanematele

Ăśldteave

1.Õpilaste nimekirja kantud 36 õpilast neist 16 on tüdrukud ja 20 noormehed (seisuga 07.04.2008)

Koolielu puudutavates küsimustes saavad õpilased ja lapsevanemad operatiivset infot kooli koduleheküljelt htpp:// www.real.edu.ee. Soovitan seda pidevalt jälgida.

2. Klass töötab Tallinna Reaalkool õppekava alusel, III kooliastme tunnijaotusplaan lisatud.

3. Õpilased juhinduvad oma tegevuses, käitumises koolis kinnitatud kodukorrrast.

Kontakt klassijuhatajaga

klassijuhataja: Andres Raa

bioloogiaõpetaja, töötan Tallinna Reaalkoolis alates 2000/2001 õppeaastast.

Minu meili aadress andres.raareal.edu.ee

telefon: 5165923, 6579176

Edaspidised vahetud kontaktid lisaks e- postile, e-koolile on planeeritud

lastevanemate koosolekutel (järgmine septembris 2008), kolmepoolsetel arenguvestlustel (planeeritud III õppeveerandisse).

Kokkuvõtlik teave, mida tuleb lahendada enne õppeaasta algust.

Õppima asumiseks Tallinna Reaalkoolis uuest õppeaastatast tuleb õpilastel esitada alljärgnevad dokumendid:

AVALDUS Ă•PPIMA ASUMISEKS TALLINNA REAAKOOLIS (vorm lisatud)

VI KLASSI KLASSITUNNITUS (vajadusel teen koopia ja tagastan selle õpilasele)

ĂśKS PILT Ă•PILASPILETI VORMISTAMISEKS

VĂ„LJAVĂ•TE Ă•PILASRAAMATUST (eelmisest koolist vastavalt vormile)

LAPSEVANEMA KINNITUS, ET TELLITUD ON VAJALIKUD KOOLIVORMI RIIETUS ja KOOLIMĂśTS.

Ă•PILASE SOOV ALUSTADA C-VĂ•Ă•RKEELE Ă•PPIMIST

Osavõtt Tallinna linna poolt tasustavate spordiseltside ja -klubide treeningutest.

Ei Jah

Kui jah, siis nimetage spordiselts- või -klubi. ……………………………………………

Dokumentide esitamise tähtaeg, klassijuhataja kohtumine õpilastega.

Klassijuhataja kohtumine õpilastega ja dokumentide vastuvõtt Tallinna Reaalkoolis reedel, 6.juunil kella 10.00-14.00 ruumis 204

VII c klassi õpilaste esimene ühiskohtumine.

Klassi kõigi õplaste esimene ühiskohtumine, tuvumine Tallinna Reaalkooliga toimub augustikuu viimasel nädalal, kui toimub ka õpikute väljastamine õpilastele.

Klassijuhataja Andres Raa

29.12.2008

Meie tee algus Reaalkoolis

Olles elektrooniliselt eelnevalt registreerunud Tallinna Reaalkooli  loodava VIIC klassi katsetele olime kõik kevadvaheaja esimesel tööpäeval (14.03.2008) kohal.  Lahendasime ülesandeid matemaatikas ja tegime testi eesti keeles.  Kandideerijaid oli ca 120, tulemused pidid selguma aprillikuu algusesks. Katsete tulemusel  anti võimalus jätkata sügisest õpinguid Tallinna Reaalkoolis 36 õpilasel.

29.12.2008