Õpimapp loomast (R-õpe)

Õppisime infot otsima erinevatest allikatest, aega planeerima, tiitellehte vormistama, andsime tagasisidet klassikaaslaste mappidele.  Muidugi saime palju uut ja huvitavat teada erinevate loomade kohta.  Õpimappidega töö lõpetasime ettekande tegemisega.

Kommenteerimine on keelatud.