Arhiveeritud - kuu 01.2017

Tasemetööd on tehtud ja hinnangud õpitulemustele on eKoolis tehtud tunnistustel st saime tunnistused

29.01.2017

Õpimapp loomast (R-õpe)

Õppisime infot otsima erinevatest allikatest, aega planeerima, tiitellehte vormistama, andsime tagasisidet klassikaaslaste mappidele.  Muidugi saime palju uut ja huvitavat teada erinevate loomade kohta.  Õpimappidega töö lõpetasime ettekande tegemisega.

29.01.2017

Sõime jõululõunat, pidasime klassis pidu ja päkapikud käisid ka.

29.01.2017