Keemiaolümpiaad

2021-2022 õppeaasta keemiaolümpiaad algas varakult oktoobri alguses toimunud keemia lahtise võistlusega, mis toimus Tartu Ülikooli Moodle’i keskkonnas. Kõik meie klassi osalejad said head tulemused. Nooremas rühmas saavutas esikoha Anna ja kolmanda koha Ardi.

Lahtisele võistlusele järgnes paar kuud hiljem koolivoor. Võistluseks harjutamise jaoks toimusid reedeti pärast tunde klassis 301 konsultatsioonid õpetaja Martin Saarega. Koolivoorule registreerunuid oli massiliselt, mille tõttu tekkis tihtipeale klassis puudus toolide jaoks. Kuigi inimesi oli palju, oli konsultatsioonides valitsev õhkkond meeldiv. Isegi pärast pikka koolipäeva ei tekitanud tund aega keemia õppimine probleeme. Esimeseks käsitletavaks teemaks oli erinevad molekulidevahelised jõud, mida siis ka seostasime esimesel kursusel õpituga. Hiljem tegelesime erinevate ainete tekke- ja põlemisentalpiate määramisega.

Keemiaolümpiaadi koolivoor toimus samal päeval kui meie eesti keele etendused. Ülesannete lahendamiseks saime oma koduklassi 208. Õpilastele anti lahendamiseks neli ülesannet ning kolm tundi aega. Ülesanded ise andsid igaüks kuni 10 punkti ja hõlmasid erinevaid teemasid. Koolivoorust pääsesid Tallinna piirkonnavooru Reaalkoolist 10. klasside arvestuses väga palju noori, moodustades koguni 80% piirkonnavoorule kutsututest. Mitmed neist olid meie enda klassi õpilased.

Pärast uue aasta saabumist hakkasime valmistuma peagi saabuvaks piirkonnavooruks. Lisaks reedestele konsultatsioonidele korraldati neid ka teistel koolipäevadel ja nädalavahetustel. Kordasime natuke ning siis võtsime käsile uued teemad. Tegelesime lahuste pH arvutamise, tasakaalukonstandi leidmise, redoksreaktsioonide ja ühikuanalüüsiga. Kuna võistlus toimus laupäeval, oli meil lubatud ka üks päev iseseisvaks harjutamiseks vabaks võtta.

Keemiaolümpiaadi Tallinna piirkonnavoor toimus 29. jaanuaril Gustav Adolfi Gümnaasiumis. Kuna jaanuari lõpus oli COVID-19 situatsioon Eestis üsnagi kohutav, olid mitmed õpilased olümpiaadile eelnevatel päevadel haigestunud, seehulgas ka paar meie klassi inimest. Piirkonnavoorus anti lahendamiseks kuus ülesannet, sel korral erinevate punktisummadega. Kuna lahendamisaega oli viis tundi, anti söögiks ka väike maius. Võistlusele tagasi vaadates võiks öelda, et piirkonnavooru ülesanded olid teistest palju lihtsamad, ainsaks erinevuseks oli viimane ülesanne. Piirkonnavooru kohta võib öelda, et domineerisid Reaalkooli 10. klasside õpilased. Tulemuste vahed olid väga väikesed, isegi kõige tipus eraldas esimest ja teist kohta kõigest pool punkti. Tallinna piirkonnavooru võitis meie klassi Lisette-Liis.

Piirkonnavooru tulemuste avaldamine võttis kaua aega, veebruarikuu vältel ei toimunud väljaspool keemia ainetunde midagi erilist. Kui aga lõpuks tulemused teada saadi, hakati pärast suusavaheaega jälle konsultatsioone korraldama ja lõppvooruks valmistuma. Lõppvooru oli kutsutud 10. klasside hulgast 26 inimest, neist tervelt 17 Reaalkoolist. Meie klassist jõudis lõppvooru seitse õpilast, kuus 10. ja üks 11. klasside arvestuses. Konsultatsioonides õppisime eelkõige kroomi tundma, kuna oli teada, et selle kohta võis lõppvoorus esineda ülesandeid. Peale Cr käsitlemise tegelesime tasakaalukonstandi teadmiste täiendamise, orgaaniliste ainete empiiriliste ja brutovalemite leidmise, isomeeride õppimise ja muidugi baasoskuste kordamisega. Lisaks paarile konsultatsioonile, mida enne lõppvooru korraldada jõudis, toimus Tallinna Tehnikaülikoolis ka praktikum. Seal tegelesid 10. klassid kahe erineva tiitrimisülesandega: esiteks NaOH lahuse kontsentratsiooni võimalikult täpse määramisega ja teiseks ühes lahuses oleva H2SO4 massi leidmisega. 

Eesti koolinoorte 69. keemiaolümpiaadi lõppvoor toimus 18.-19. märtsil Tartus. Kogunesime hommikul kell 7:00 Estonia teatri esisesse parklasse, kust meie buss väljus. Mitmetunnise sõidu jooksul jõudis veel viimaseid detaile kroomi omaduste ja selle erinevate soolade kohta korrata ning muud õpitut üle vaadata. Sündmuspaigale kohale jõudes registreerisime ning siis sõime kohapeal pakutavat hommikusööki. Enne teoreetilise osa algust peeti veel üks väike loeng ning anti viimased hetked valmistumiseks. Natuke pärast kella 11 saabumist algas teoreetiline osa. Nagu ka piirkonnavoorus oli ka siin lahendamiseks aega 5 tundi ning seetõttu said õpilased endale ka natuke toitu. Ülesandeid oli kokku 9, millest iga ülesanne võis anda punkte vahemikus 7-12, kuid lõpuks läks lugema ainult iga õpilase 6 kõige paremini lahendatud ülesannet. Lõppvooru ülesanded olid tunduvalt raskemad koolivooru ja piirkonnavooru ülesannetest. Kui aeg lõpuks umbes pool tundi pärast nelja läbi sai, saime taas teistega bussis kokku ja läksime õhtust sööma. Pärast õhtusööki siirdusime majutuskohta ja jäime tulemuste avaldamist ootama.

Järgmine päev algas varakult. Õpilased olid oodatud kell 8:30 toimuvale esialgsete tulemuste apelleerimisele, millele paljud ka kohale läksid. Teised said veel umbes tund aega majutuskohas olla. Kella 10 paiku olid kõik lõpuks kohal. Iga klassi arvestuses said kümme parimat edasi lõppvooru kolmetunnisesse eksperimentaalvooru, teistele korraldati loeng vesiniku kasutusaladest. Praktilise vooru lõppedes pakuti lõunasööki, pärast mida toimus õues vesinikutehnoloogia demonstratsioonid. Umbes kell 4:00 siirdusime tagasi auditooriumisse, kus peeti veel üks viimane lühike loeng ja millele järgnes parimate autasustamine. Meie klassist saavutasid mitmed vägagi häid tulemusi. Kogu Eesti 10. klasside õpilaste peale saavutas Ardi teise koha, Anna viienda ja Lisette-Liis kaheksanda. 11. klasside arvestuses saavutas üheksanda koha Arthur.

Pärast autasustamist pakuti veel kõigile kooki ning toimusid pildistamised. Seejärel läksime bussi peale ja hakkasime tagasi Tallinna poole sõitma. Kell 8 olime linnas tagasi ja saime lõpuks pärast väsitavat olümpiaadi nädalavahetust nautima minna.

Tiitritud HCl + NaOH lahus

Autor: Carl Kunman

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga