Tänavune matemaatikaolümpiaadi vabariiklik voor toimus 29.-30. märtsil. Meie salajane eeskuju, Andre, saavutas I koha ning I järgu diplomi (ühepunktise vahega anti välja ka teine esimene järk). Täna hommikul vastas Andre küsimusele, et kuidas läks:

“Hästi. Paemurrule tegin ära, see on peamine.”

Meie klassist osalesid veel ka Henrik M. ja Morten. Esimese II järgu (3.-4. koht) saavutas “Väike” Erik Paemurru (10A) ja esimese III järgu (6. koht) Maarja Lepamets (10C)

Siit võid näha tulemusi, ülesandeid ja lahendusi (1, 2, 3, 4, 5).

31. märts 2008 admin 9 kommentaari

Täna avaldati Tartu Ülikooli Teaduskooli lehel lingvistikaolümpiaadi lõppvooru kutsutute nimekiri. Meie klassist osales eelvoorus Andre ja otseloomulikult pääses edasi ka lõppvooru!

Küsisin Andrelt miks Ta seal osales ning palusin olümpiaadist natuke lähemalt rääkida ning sain temalt väga põhjaliku vastuse:

“Lingvistika on omamoodi tore valdkond, kuna ühendab endas osavalt humanitaar- ja reaalteaduste tugevaimad osad. Olümpiaadil esinevate ülesannete lahendamiseks tuleb kasutada nii loogikat, kui ka osata ära tunda ning luua seoseid meie igapäevaelu ning keele vahel. Ühes eelmise aasta ülesandes tuli näiteks tuletada mingi x keele puhul mis sõnadele vastasid mis numbrid, kui olid teada nende sõnade teised võimalikud tähendused.
Tänu oma laiale haardele on lingvistikas võimalik teha väga erineva ülesehitusega ülesandeid. Võib kindel olla, et iga ülesanne on omamoodi huvitav ja pärineb siiski elust enesest, kuna kõik ülesannetes esinevad keeled on ka reaalselt olemas, kusjuures vahel satub nende keelte hulka ka meile tuttavamaid keeli nagu prantsuse, läti, leedu ja isegi eesti keel ise. Seega peamine põhjus, miks ma otsustasin lingvistikaolümpiaadil osaleda, on justnimelt huvitavad ning eripärased ülesanded(pealegi on see hästi lühike ^^) ja just selle pärast soovitaksin seda ka teistele, kelle jaoks matemaatika ülesanded on ehk liiga igavad või eestikeelsed uurimustööd liiga pikad ja tüütud.”

Õnne ja edu lõppvooruks!

24. märts 2008 admin Kommentaarid (0)

8. – 9. märts 2008 toimus Tartus füüsikaolümpiaadi vabariiklik lõppvoor, kuhu olid kokku kutsutud Eesti parimad füüsikud. Meie klassist osalesid seal Andre ja Heiko.

Tulemused:

  • Andre Tamm 7. koht
  • Heiko Kase 14. koht

Täpsemad tulemused Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel.

15. märts 2008 admin Kommentaarid (0)

29. veebruar-1.märts toimus Tartus keemiaolümpiaadi vabariiklik voor, kus meie klassist osalesid Kristjan Eerik, Andre, Hendrik (Otto) ja Erik. Esimesel päeval toimus olümpiaadi teoreetiline osa ning teisel praktiline. Kristjan Eerik saavutas III koha ja Andre IV koha.

Kristjan kommenteerib järgmiselt:

“Andre oli teoorias minust ees, aga eksperimendiga sain tast ette. Võrreldes eelmise aasta 17. kohaga (vist) on tohutu kohaparandus.”

Andre ja Kristjan Eerik kutsuti ka keemia valikvõistlusele ning treeninglaagrisse.

2. märts 2008 admin Kommentaarid (0)

Nädalavahetusel (16. – 17. veebruar) toimus Tartus informaatikaolümpiaadi lõppvoor. Võistlus toimus kahes rühmas: algajad ja edasijõudnud. Kõik peale 12. klassi õpilaste võisid rühma ise valida, meie klassi inimesed osalesid see aasta siiski algajate rühmas. Meie klassi (ja kooli) jaoks olid tulemused väga head. Algajate rühma tulemused:

1. koht – Morten, I järgu diplom
3. koht – Andre, II järgu diplom
5. koht – Märt Bakhoff, III järgu diplom

7. koht – Hendrik
8. koht – Kek
10. koht – Erko

Kahtlematult olid kõik meie klassi inimesed väga kickassid, näiteks jäid meile kõigile alla kolm meie kooli üheteistkümendikku. Vast on veel märkimist väärt, et 2. koht tuli samuti meie koolile, seega ilus kolmikvõit =). Auhinnalistele kohtadele tulnud võistlejatel on võimalus osaleda valikvõistlusel, mille parimad sõidavad Eestit esindama Balti informaatikaolümpiaadile Poola ning rahvusvahelisele informaatikaolümpiaadile Egiptusesse. (Kohad tulemustes on tegelikult suhtelised ja näitavad järjestust punktide alusel, reaalselt jagati välja ainult järgud)

Natukene võistlusest: Viie tunni jooksul tuli kirjutada kolm programmi, mis lahendavad etteantud kolme probleemi. Seekord tuli esiteks kirjutada programm, mis leiab, mitu korda kattuvad etteantud ajavahemikus kella minuti- ja tunniseier. Maksimumpunktidele lahendas selle ainsana Morten. Teiseks tuli realiseerida programm, mis etteantud reaktsioonivõrrandite puhul kontrollib, kas need on tasakaalus või mitte. Selle täieliku lahendusega said hakkama Morten, Hendrik ja Kek. Viimane programm pidi etteantud ruudukujulise Boole’i maatriksi etteantud N astme (ehk siis N maatriksi korrutise) leidma. Ülesanne osutus keerukaks, kuna täielikke lahendusi polnud kellelgi, kõige paremini tuli ülesandega toime Andre, kes sai 36 punkti 40-st. (Boole’i maatriks sisaldab arvude asemel väärtusi true/tõene ja false/vale)

Lisaks olümpiaadile toimus lõppvooru raames ka mänguprogrammeerimisvõistluse finaalturniir. Kõigile avatud võistlusel oli osalejatel aega kaks kuud, et kirjutada programm, mis mängib piljardit. Võistlus toimus kahes kategoorias: kasutajaliideste ning parimate “mängijate” osas. Meie klassist võttis osa Andre, kelle programm võitis 3. koha.

17. veebruar 2008 admin 8 kommentaari

Vajalikku infot informaatikaolüpiaadi vabariiklikku vooru minejatele:

13. veebruaril (See kolmapäev!), ajavahemikus 14.30-16.30 peab minema Tallinna Haridusametisse (Estonia pst 5a, 3. korrus tuba 336a), et sealt kätte saada bussipiletid, millega laupäeval Tartusse ja pühapäeval Tartust tagasi saab. Paluti kaasa võtta õpilaspilet!

Buss väljub laupäeval Tallinna Bussijaamast (Lastekodu 46) kell 8.00 ja pühapäeval Tartu Bussijaamast kell 16.00. Kõik, kes pole veel lõppvooru registreerinud, teha seda kohe. Täpsem info haridusameti kodulehel.

Kes enam ei mäleta, siis teadke, et meie klassist on informaatika lõppvooru kutsutud Hendrik, Morten, Kek, Märt B, Andre ja Erko. Edu ja õnne! =)

9. veebruar 2008 admin 8 kommentaari

Keemiaolümpiaadi piirkonnavooru tulemuste põhjal on meie klassist olümpiaadi lõppvooru kutsutud Erik, Hendrik Otto, kek ja Andre. Lõppvoor toimub 29 veebruar – 1. märts. Õnnitlused =).

1. veebruar 2008 admin Kommentaar (1)