Athiveeritud - päev 19.12.2009

Mälumäng

Laupäeaval 12. detsembril tomus Eesti koolinoorte meistrivõistluste Tallinna eelvoor. Osalesid ka meie klassi õpilased (Raid,Kaarel,Mihkel) .  Raidil ja Kaarlil õnnestus tuua võit koju koos kahe 7b klassi õpilastega, kuid ka Mihklil ei läinud kehvasti, sest ka team pääses koos oma võistkonnaga edasi riiklikusse vooru.

19.12.2009