Maikuu teisel poolel kohtusid klassijuhatajaga meie vanemad

Tallinna Reaalkooli 2008/2009 õppeaasta VII C klassist

Klasssijuhtaja informatsioon lapsevanematele

Ăśldteave

1.Õpilaste nimekirja kantud 36 õpilast neist 16 on tüdrukud ja 20 noormehed (seisuga 07.04.2008)

Koolielu puudutavates küsimustes saavad õpilased ja lapsevanemad operatiivset infot kooli koduleheküljelt htpp:// www.real.edu.ee. Soovitan seda pidevalt jälgida.

2. Klass töötab Tallinna Reaalkool õppekava alusel, III kooliastme tunnijaotusplaan lisatud.

3. Õpilased juhinduvad oma tegevuses, käitumises koolis kinnitatud kodukorrrast.

Kontakt klassijuhatajaga

klassijuhataja: Andres Raa

bioloogiaõpetaja, töötan Tallinna Reaalkoolis alates 2000/2001 õppeaastast.

Minu meili aadress andres.raareal.edu.ee

telefon: 5165923, 6579176

Edaspidised vahetud kontaktid lisaks e- postile, e-koolile on planeeritud

lastevanemate koosolekutel (järgmine septembris 2008), kolmepoolsetel arenguvestlustel (planeeritud III õppeveerandisse).

Kokkuvõtlik teave, mida tuleb lahendada enne õppeaasta algust.

Õppima asumiseks Tallinna Reaalkoolis uuest õppeaastatast tuleb õpilastel esitada alljärgnevad dokumendid:

AVALDUS Ă•PPIMA ASUMISEKS TALLINNA REAAKOOLIS (vorm lisatud)

VI KLASSI KLASSITUNNITUS (vajadusel teen koopia ja tagastan selle õpilasele)

ĂśKS PILT Ă•PILASPILETI VORMISTAMISEKS

VĂ„LJAVĂ•TE Ă•PILASRAAMATUST (eelmisest koolist vastavalt vormile)

LAPSEVANEMA KINNITUS, ET TELLITUD ON VAJALIKUD KOOLIVORMI RIIETUS ja KOOLIMĂśTS.

Ă•PILASE SOOV ALUSTADA C-VĂ•Ă•RKEELE Ă•PPIMIST

Osavõtt Tallinna linna poolt tasustavate spordiseltside ja -klubide treeningutest.

Ei Jah

Kui jah, siis nimetage spordiselts- või -klubi. ……………………………………………

Dokumentide esitamise tähtaeg, klassijuhataja kohtumine õpilastega.

Klassijuhataja kohtumine õpilastega ja dokumentide vastuvõtt Tallinna Reaalkoolis reedel, 6.juunil kella 10.00-14.00 ruumis 204

VII c klassi õpilaste esimene ühiskohtumine.

Klassi kõigi õplaste esimene ühiskohtumine, tuvumine Tallinna Reaalkooliga toimub augustikuu viimasel nädalal, kui toimub ka õpikute väljastamine õpilastele.

Klassijuhataja Andres Raa

Lisa kommentaar


Warning: Undefined variable $user_ID in /data02/virt58214/domeenid/www.real.edu.ee/htdocs/ajaveeb/wp-content/themes/reaalkool/comments.php on line 74