Kontaktinfo

Aadress: Estonia pst. 6 Tallinn 10148
Valvelaud: 699 2023
Sekretär: 699 2026
I kl: 699 2027 (väike maja)
II - IV kl: 614 0074 (Pärnu mnt maja)
V - XII klass: 699 2025
E-post: real@real.edu.ee


Eelkoolis on talvine koolivaheaeg 27. veebruarist kuni 5. märtsini. Kohtumiseni pärast vaheaega!

24.-26. veebruar ja 5. märts on koolimaja suletud.

Talvisel koolivaheajal (27.02 - 03.03) on koolimaja avatud 08.00 – 21.00, kantselei ja raamatukogu 09.00 – 14.00. Laupäeval, 4.03 on koolimaja avatud 09.00 – 21.00. 

18. märtsil 2017. aastal kell 10.00 korraldavad Tallinna Reaalkool, Gustav Adolfi Gümnaasium, Tallinna Inglise Kolledž ja Tallinna 21. Kool 9. klassi õpilastele gümnaasiumisse ühised sisseastumiskatsed.

Katsetele saab registreeruda 1. märtsist (10.00) kuni 15. märtsini 2017. a. Ühiskatsete infosüsteemis http://katsed.tln.edu.ee/.

Ühiselt organiseeritakse sisseastumistestide koostamine, testide läbiviimine ja parandamine ning õpilaskandidaatide tulemuste avalikustamine.

Praktilistest töödest (kirjalikest testidest) on võimalik vabastust taotleda ning kandideerida ainult vestluse ja lõputunnistuse alusel neil, kes on 8. klassis osalenud või 9. klassis kutsutud järgmiste üleriigiliste aineolümpiaadide lõppvooru: bioloogia, emakeel, füüsika, astronoomia, geograafia, keemia, loodusteadused, matemaatika, lingvistika, ühiskonnaõpetus, ajalugu, informaatika. Kirjalikest testidest vabastuse taotlemiseks tuleb end registreerida ühiskatsetele hiljemalt 8. märtsiks 2017. Kirjalikest testidest vabastamise või mittevabastamise otsusest teavitatakse õpilast hiljemalt 14. märtsil 2017.

Sisseastumistestide tulemused avalikustatakse infosüsteemis hiljemalt 29. märtsil 2017 (10.00). Ühes testide tulemuste avalikustamisega annavad koolid teada ka vestlusele kutsumise otsusest ning vestluse toimumise aja.

Laupäeval, 4. märtsil 2017 toimub Tallinna Reaalkoolis gümnasistide korraldatud avatud uste päev teemal "Reaalkooli gümnaasiumielu tegelikkuses", kuhu on oodatud kõik Reaalkooli kandideerijad.

Registreeru katsetele siit. 

2017 StPeterburg  

15.-17. veebruaril käisid Tallinna Reaalkooli õpilased ja õpetajad koos kahe Tallinna kooliga Venemaal. Külastus oli seotud Peterburi 410. Lütseumis toimuva Eesti nädalaga. Projekti peamisteks eesmärkideks olid sõprussuhete loomine ning eesti kultuuri tutvustamine. Galakontserdil esinesid nii kohalikud noored kui ka külalised. Reaalkool oli ette valmistanud mitmekülgse kava, mille käigus tutvustati Eestimaad ja enda kooli. Realistid said tutvuda vene kultuuriga, külastades Ermitaaži, Katariina paleed, teisi linna vaatamisväärsusi ja kuulates ooperit Maria teatris.

Tallinna Reaalkooli esindasid 5 põhikooli- ja 7 gümnaasiumiõpilast, õpetajad Tatjana Truuväärt ja Natalja Sinjukina ning raamatukogujuhataja Karin Kundla. 

Registreerimine kooliküpsusuuringule toimub ajavahemikul 20. jaanuarist kuni 30. jaanuarini kooli veebilehel avaneva Infosüsteemi kaudu. 

Kooliküpsusuuring toimub 18. – 19. veebruar. Tulemused

Vaata ka: Tallinna Reaalkooli vastuvõtu tingimused ja kord

Teisipäeval, 21. veebruaril toimus gümnaasiumi majandusolümpiaadi koolivoor. Parimad realistid olid: I koht Samela Kivilo, II koht Sten Arthur Laane, III koht Melanie Rannula.
Õnnitleme! Vaata lähemalt

23. veebruaril tähistame Eesti Vabariigi 99. aastapäeva. Päev algab 7.45 lippude heiskamisega kooli hoovil. Kell 9.00 toimub kolme kooli ühine pärjapanek Reaali Poisi juures. Päeval toimuvad traditsioonilised vabariigi aastapäeva aktused.

Sisseastumistestid 7. klassi toimuvad 18. märtsil 2017 kell 11.00.

Sisseastumistestidele saab registreeruda 1. - 16. märtsini 2017 kooli kodulehel avaneva infosüsteemi kaudu.

18. märtsil palume õpilasel kaasa võtta õpilaspilet, klassitunnistuse kinnitatud koopia, kirjutus- ning joonestusvahendid ja vahetusjalanõud.

Sisseastumistestide tulemused ja vestlusele kutsumise aeg avalikustatakse 24. märtsil 2017 (pealelõunasel ajal) kooli infosüsteemi kaudu.

Vestlused õpilase ja vanemaga toimuvad 27.- 31. märtsil 2017.

Otsusest lapse 7. klassi õpilaskandidaadiks vastuvõtmise või varunimekirja jäämise kohta teavitab kool vestlusele kutsutud õpilase vanemat hiljemalt 7. aprillil 2017 kooli infosüsteemi kaudu.