Meie klass osales Tallinna Piirkonnavoorus 9 liikmelise esinduskoguga, mis on meie koolist 11. klasside arvestuses kõige suurem.

Tulemused on järgmised:
kek 4-6. koht
Andre 7-8. koht 12. klass 12-15. koht
Morten 11-12. koht
Tanel 13-16. koht
Henrik 22-23. koht
Ardo 27. koht
Helis 30. koht
Kaileen 31. koht
Karol 33. koht

Põhjalikumad tulemused ning punktid võib saada SIIT

3. veebruar 2009 admin Kommentaarid (0)

10. jaanuaril toimus Pirita Majandusgümnaasiumis bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoor, milles sai 11. klasside arvestuses Heiko esikoha. Õnnitlused!

Täpsem info ja tulemused olümpiaadide kodulehel.

12. jaanuar 2009 admin Kommentaar (1)

10. aprillil 2008 algusega kell 15.30 toimub Tallinna Prantsuse Lütseumis 2007/2008.õa olümpiaadide Tallinna piirkonnavoorudes edukalt osalenud õpilaste ja nende juhendajate – õpetajate autasustamine, kus jagatakse õpilastele/õpetajatele nänni ning süüa saab ka.

Meie klassist on kutsutud:

  • Heiko
  • Andre
  • kek
  • Morten
7. aprill 2008 admin Kommentaarid (0)

Toimus 23. veebruaril. Meie klassi esindas Henrik Mägi, kes jäi jagama 22.-23. kohta gümnaasiumi vanuserühmas, milles kümnendikuna oli ta 5.-s ning nendest meie kooli õpilasena 3.-s.

Täielik nimekiri.

2. märts 2008 admin Kommentaarid (0)

Homme, 16.02 toimub lisaks informaatika vabariiklikule voorule ka ajaloo olümpiaadi piirkondlik voor, kus meie klassi esindab Henrik Mägi, võisteldes kaheteistkümnenda klassi õpilastega.

Edu sulle! :>

(Ja edu ka informaatikutele! :>)

————–

Henrik võistles teemal Eesti ajalugu 1920-1940 gümnaasiumi vanuserühmas ning saavutas 15.-18. koha.

Täielik nimekiri – link

15. veebruar 2008 admin Kommentaarid (0)

Laupäeval, 9. veebruaril, toimus 7.-12. klasside õpilastele bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoor. Meie klassist osales Heiko, kes saavutas 10. klasside arvestuses ülekaaluka 1. koha! Palju õnne!
Tulemuste koondtabelit saab näha haridusameti kodulehel.

Heiko lühidalt olümpiaadist:

Valikvastustele vastamiseks oli vaja läbi lugeda 2007. aasta „Eesti Loodus”-e artiklid ja uurida antud lisamaterjale. Palju abi oli ka loogikast. Tead, mis võiks olla ja mis mitte, ning arvestad, et ainult üks vastus on õige.

10.-12. klasside bioloogiaolümpiaadi lõppvoor toimub Tartus 12.-13. aprillil. Lõppvoor koosneb nii praktilisest kui teoreetilisest osast. Edu ka seal!

12. veebruar 2008 admin 5 kommentaari

Meie klassi tulemused:

3.-4. Morten

10. Henrik

13.-16. Andre

20.-24. Kaileen

25.-27. Kristjan Eerik

Hea töö! 😉

Ja täielik nimekiri: «link» . (Paemurru st väike Erik pani muidugi esikoha kinni :P)

4. veebruar 2008 admin 6 kommentaari

Laupäeval, 19. jaanuaril, toimus meie koolis füüsikaolümpiaadi piirkonnavoor. 5 tunni jooksul lahendati kümmet gümnaasiumi raskusastmega ülesannet, millest hinnati viite paremini lahendatut. Lisaks tuli teha üks kahest eksperimendist. Terve gümnaasiumi peale olid ühed ülesanded, seega olid kõik lahendajad väga tublid, kuna ülesanded olid rasked.

Tulemused:

Andre Tamm 2. 26.
Heiko Kase 5. 47.
Karol Kadarik 7. 51.
Tanel Pärnamaa 8. 55.
Kristjan Eerik Kaseniit 11. 58.
Ingrid Rist 17. 69.
Morten Piibeleht 22. 75.
Kristjan Järvan 23. 78.
Tarmo Prillop 30. 89.

Esimene number näitab kohta 10. klasside arvestuses, teine gümnaasiumi arvestuses. Tulemusi saab näha ka siit.

21. jaanuar 2008 admin Kommentaar (1)

Laupäeval, 12. jaanuaril, toimus 55. keemiaolümpiaadi piirkonnavoor. Viie tunni jooksul tuli lahendada 6 erinevat ülesannet. Teemade hulgas olid näiteks väävli ühendid, soolade sünteesi meetodid ning metallide pingerida. Meie klassi inimeste tulemused:

Andre – 2. koht
Hendrik – 6. koht
Kek – 12. koht
Erik – 19. koht

Tulemustega võib lähemalt tutvuda haridusameti kodulehel. Kõigi osavõtjate tööd edastatakse riiklikule komisjonile, kus kõik tööd vaadatakse üle ning hinnatakse ühtsete hindamisnormide järgi. Sellega saadakse pingerida, mille alusel kutsutakse õpilasi viimasesse ehk üleriiklikku vooru.

14. jaanuar 2008 admin Kommentaar (1)

Keemiaolümpiaadi koolivooru tulemuste põhjal on Tallinna piirkonnavooru (12.01.2008) kutsutud meie klassist Andre, Kristjan Eerik ja Erik. Edu ka piirkonnavoorus! Koolivooru ülesandeid ja lahendusi saab uurida olümpiaadide kodulehelt.

Uuendus(26.12.2007): Komisjoni otsusega (20. detsember) on piirkonnavooru kutsutud meie klassist ka Hendrik. Õnnitlused ^^.

20. detsember 2007 admin Kommentaar (1)