5. detsembril toimus füüsikaolümpiaadi koolivoor, mille tulemuste põhjal on 17. jaanuaril Tallinna Reaalkoolis (oh yeah) toimuvasse piirkonnavooru kutsutud meie klassist (miks üks inimene vähem kui eelmisel aastal?:D):

Andre, Tarmo, Karol, kek, Heiko,  Järvan, Helis, Tanel ja Märt B.

Vihjeid teemade kohta EI anta, ülesandeid võib tulla kogu gümnaasiumi füüsikakursuse raamest. (Ehk siis tervel gümnaasiumil on üks ülesannetekomplekt.)

17. detsember 2008 admin Kommentaarid (0)

15. jaanuaril toimus ajaloo-olümpiaadi koolivoor. Meie klassist võtsid sealt osa:

  1. Andrus
  2. Henrik
  3. Karol
  4. Konstantin

Piirkonnavooru pääses edasi Henrik teemaga “Eesti ajalugu 1920-1940”. Õnnitlused! Täpsemad tulemused olümpiaadide lehel.

24. jaanuar 2008 admin 3 kommentaari

8. jaanuaril toimunud matemaatikaolümpiaadi koolivoor sooritati meie klassis vägagi edukalt! Tallinna piirkonnavooru (2. veebruar) said edasi 5 inimest:

  1. Andre Tamm
  2. Morten Piibeleht
  3. Kristjan Eerik Kaseniit
  4. Henrik Mägi
  5. Kaileen Raudsepp

Kõik piirkonnavooru kutsutud.

13. jaanuar 2008 admin Kommentaarid (0)

Juba ülehomme (8. jaanuar, teisipäev) toimub matemaatika koolivoor! Toon siinkohal välja 10. klasside teemad:

1. Tekstülesanne.
2. Parameetrit sisaldav võrrand.
3. Arvuteooria. Jaguvus.
4. Geomeetria ülesanne.
5. Diskreetne matemaatika.
–Kindlasti vaadake Dirichlet’ printsiipi!

Kõigil osalejatel kindlasti kaasa võtta kirjutusvahend(soovitatavalt ka harilik jooniste jaoks), joonlaud ja sirkel. Edu ja õnne kõigile (meie klassi >.>) osavõtjatele!

6. jaanuar 2008 admin Kommentaar (1)

Niisiis nagu kõik juba teavad toimus 6. detsembril füüsika olümpiaadi koolivoor, kust kogu meie lend osa võttis. Tulemused olid erinevad, aga taaskord võib ära märkida Andre, kes jäi jagama I kohta Erik Paemurruga. IV koha saavutas klassivend Järvan. Häid tulemusi saavutasid ka mitmed teised klassikaaslased, kelle nimesid võib lugeda teadetetahvlilt. Palju tervist neile ning kõikidele teistele!

12. detsember 2007 admin Kommentaar (1)