Tikitud mõmmid

Selleks, et lihtsamad tikkimispisted selgeks saaks, võtsime 5.klassiga ette põneva ülesande  – tikkisime endale Mõmmid.

Tegime selgeks, mis asi on lõige ning õppisime, kuidas lõike järgi mõmmi detailid kangast välja lõigata. Kui detailid olemad, hakkas lõbus tikkimine.

Tööl tuli ära kasutada kõik lihtsamad tikkpisted – eelpiste, tikkpiste, ahelpiste, varspiste, sämppiste ja ristpitse  Igal ühel jäi vaba voli paigutada need sinna, kuhu hing ihaldas.

Lõpptulemused on super armsad!