Arhiveeritud - kuu 05.2019

Laulupidu 150 aastat tagasi

2.mail toimus meie koolis ajarännak, millest võtsid osa kõik klassid. Rändasime esimese laulupeo aega. Meie päev algas kell 9.00 kooli aulas aktusega, kus võttis sõna direktor. Samuti võtsid aktusel sõna mõned teised õpetajad. Nemad etendasid aktusel inimesi, kes olid tähtsad esimese laulupeo korraldamisel. Näiteks õpetaja Marko Reedik etendas Johann Voldemar Jannsenit ja õpetaja Reivo Maasik etendas Carl Robert Jakobsoni. Pärast aktust olid meil mõned vanaaegsed koolitunnid. Näiteks ajaloos me rääkisimegi kõigi nende inimeste tähtsusest, kes laulupidu tol ajal korraldasid. Kui see väga põhjalik ja põnevust täis tund läbi sai, läksime klassiga staadionile, kuhu suundus ka kogu ülejäänud kool. Staadionil olid kõik kooli õpilased moodustanud numbri 1869, et teha sellest imelisest ajarännakust esimese laulupeo aega üks tore jäädvustus. Droonipilt tehtud, pidid kahjuks enamus meie klassi poisse minema harjutama võimlemiskava, mida nad hiljem tervele koolile esitasid. Tüdrukud ja paar poissi läksid rongkäigule, mis on laulupeo üks osasid. Rongkäigul esindas iga klass ühte sellel ajal laulupeol käinud koori. Meie esindasime Kursi laulukoori, kandes oma ilusaid rahvariideid. Kahju ainult, et vihma sadas. Me marssisime läbi porise kesklinna Kalevi spordihalli, kus terve kool võttis istet ja kuulas orkestrit ning poistekoori. Lisaks võtsid sõna ka terve kooli aktusel juba nähtud ajaloolised tegelased, keda õpetajad mängisid. Siis oligi aeg nii kaugel, et vaadata tantsuga esinejaid. Kõigepealt esinesid rahvatantsugrupi poisid ja pärast seda tulid lavale meie klassi poisid oma uhke võimlemiskavaga. Pärast põnevat kuulamist ja vaatamist said ka teised, kes tahtsid, tantsida koos paarilisega orkestri saatel. Sellega lõppeski meie klassi päev 150 aastat tagasi! Oli väga tore ja loodame, et ka järgmisel aastal leiame ajaloost mõne põneva päeva, kuhu tagasi reisida.

Kirjutas: Amanda08.05.2019