Arhiveeritud - kuu 01.2019

Reaalkooli projektipäev

Päev enne koolivaheaega, 21.detsembril, toimus 5.-12. klassi õpilastele projektipäev „Reaal – see ongi kunst!“  Õpilased said huvitava tegevuse valida viie suurema valdkonna vahel: humanitaarained, reaal- ja loodusained, laulud ja nende kujunemislugu, ajalugu ja ühiskond ning mõtlemismängud. Humanitaarainete valdkonna valinud õpilased tutvusid loovkirjutamise võtetega. Kirjutati  tegelaspõhist novelli või näidendit, dramatiseeriti eesti muinasjutte jne. Laulude õpitubades lauldi gregooriuse koraale ja tutvuti jõulukommete ja -mängudega. Sai ka tantsida rahvatantse ja meisterdada unenäopüüdjat. Reaal- ja loodusainete huvilised tegelesid programmeerimisega, andmeteadusega ja lahendasid mõrvamüsteeriumit. Ajaloo- ja ühiskonna töötubades disainiti reklaamplakatit või voldikut „Minu 137-aastane Reaalkool,“ uuriti mitmekesiseid esemelisi Reaali ajaloo allikaid või külastati Toompeal asuvaid olulisi kultuuriloolisi ja riigivalitsemisega seotud paiku. Mõtlemismängudes oli võimalus panna proovile oma võimed 64-ruuduliste laudadega kabesimultaanil, testida sõnavara tundmist lauamängudega ja õppida mängima mõtlemist arendavat kaardimängu „Marjas“, mis lõppes turniiriga.

Kirjutas: Jan-Oskar

13.01.2019