Loodusõpetuse ja R-õppe rühmatööde esitlemine…

..toimus 12. mail suures majas, kus tööde esitlust kuulasid-vaatasid 2. klasside õpilased ise, 4. klasside õpilaste esindajad,  kooli direktor, õppealajuhatajad ning 2. klasside juhatajad.

Tööde esitlemiseks loositi teemade põhjal järjekord ning alustati tööde tutvustamist. Rühmaliikmete tutvustamisele ja teema teatamisele järgnes iga rühmaliikme iseseisva töö kirjeldamine:  kust ja kuidas teavet leiti, mida teada saadi ja õpiti. Rühmad tõid välja ka ette tulnud probleeme ning õnnestumisi.  Esinemise lõppedes  said sõna kuulajad ning esinejaid  kiideti, küsiti küsimusi, anti nõu ning soovitusi edasisteks esinemisteks. Päev lõppes hindamisega ning magusa muljetevahetamisega.

Lisa kommentaar