Kui märkad lumel loomajälgi…

…uuri jäljeaabitsast    http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=1102559/Jaljeaabits.pdf,

kellele need võivad kuuluda.

Siis mängi mängu, kus saad harjutada jälgede tundmist

http://www.purposegames.com/game/jaljed-metsas-quiz

õpetaja

Lisa kommentaar