Käes on tunnistuste nädal…

1. klassi  kolmanda veerandi tunnistuse sissejuhatus ütleb nii:

Olen olnud virk ja kraps,

väga tubli koolilaps!

Lugemise, kirjutamise, arvutamise, koduste tööde lahendamise, klassikaaslastega suhtlemise ja muude oluliste oskuste kohta saab tunnistusel arvamust avaldada kõigepealt tunnistuse omanik  ise, seejärel õpetaja ning lapsevanemad.

Pildil on 1. b õpilased oma oskustele hinnanguid andmas.

Lisa kommentaar