Meist

Tallinna Reaalkooli 127nda lennu õpilased, kelle valikaineteks C-võõrkeel (saksa või prantsuse) või tehnoloogia. Teine pool tehnolooge kutsub koduks  C-klassi.

Lisa kommentaar